Nostradamova proroctví: Zaplaví Evropu islámští bojovníci?

Nejslavnější evropský věštec Michel de Nostredame se do dějin nesmazatelně zapsal svým vzácným prorockým darem. Údajně dokázal vidět dál do budoucnosti než kdokoli z jeho předchůdců, současníků i nástupců. Své vize skryl do těžko srozumitelných veršů psaných v několika jazycích. Mnozí lidé v nich vidí předpovědi událostí, jako je nástup Hitlera nebo další celosvětový konflikt. Čeká nás zanedlouho 3.světová válka?

Nostradamova sláva začala předpovědí, že francouzský král Jindřich II. Bude smrtelně zraněn kopím. A tak se i stalo, král se skutečně zúčastní rytířského klání a soupeř mu nešťastně propíchne přes helmu oko až do mozku a Jindřich na zranění umírá. Nostradamus později vydává své vize v díle Proroctví jež je psáno ve čtyřverších. Rozluštit význam jeho vizí je i dnes velmi obtížné. Podle kritiků je umění výkladu velmi subjektivní, i přesto se o to odborníci stále pokoušejí.  

Michel de Nostredame (1503-1566)

To nejhorší nás teprve čeká

Jedním ze zmíněných odborníků je Peter Lemesurier, profesor lingvistiky z Oxfordské univerzity, který na počátku 90. let minulého století vydal knihu Nostradamus: Příštích 50 let. Podle něj je možná nejobávanější proroctví to, ve kterém Nostradamus předpovídá, co se stane na počátku 21. století. Vykreslované vojenské úspěchy nového muslimského vůdce vypadají velmi znepokojivě: „Muslimského vládce svět spatří zrak, v zemi přešťastné, v Arábii. Dlouho čekán, nikdy nepřijde zpět, v Asii, Evropě bouří začne… Pošpiněn vraždami a zločiny, všem lidem stane se nepřítelem. Horší než kdokoli před ním jiný, nelítostný v srdci svém.“

Podle Lemesuriera se tak islámští bojovníci dočkají charismatického vůdce, který nastolí muslimský pořádek a povede invazi západním směrem. Půjde o dosud nejstrašnější světový konflikt. Nostradamus předvídá, že začne kvůli náboženství. Dojde ke střetu zcela rozdílných kultur, kdy se proti sobě postaví dvě víry a nad nimi bude stát Bůh. Podle Lemesuriera prorok uvádí, že bychom mohutnou invazi muslimů měli očekávat z Asie. Islám nabude dávno zaniklé slávy a síly, která předčí rozpínavost osmanské říše.

Počátek všeho se zrodí kdesi na Středním východě. Invaze muslimů bude pokračovat do Turecka, jejich námořní jednotky zastraší řecké ostrovy, a nakonec z moře vpadnou do Itálie. V proroctví se také hovoří o tom, že kvůli invazi propukne v Řecku neznámá choroba.

Kniha Petera Lemesuriera “Nostradamus: příštích 50 let”

Dětská republika padne

Další verše proroctví odhalují hlavní základnu pro mohutnou invazi do Evropy, která bude s velkou pravděpodobností na Kypru. „Na Kypru připraví zteč divokou. Teď nad svou zhoubou můžete lkát! Zteče Arabové s Turky povedou, skrz Giblartar jedna bude se hnát.“ To už v konfliktu kromě náboženství bude hrát hlavní roli i závist chudšího východního světa vůči životnímu stylu západní Evropy.

„Sedm králů po sobě ruka smrti skolí, bouře, vichr, mor, zuřiví znesvětitelé. Před vladařem východním Západ útěk zvolí, jenž zotročí své bývalé zotročitele.“ Podle výkladu tohoto čtyřverší sedm po sobě jdoucích vůdců, zřejmě francouzských, budou obětmi bojovníků pocházejících z určité části Orientu, která byla v historii přinejmenším utiskována Západem. Dále také z výkladu vyplývá, že islámští bojovníci budou chtít svrhnout celoevropské správní zřízení slepené dohromady až příliš důvěřivými a sebejistými mocnostmi. Nostradamus toto společenství nazývá „dětskou republikou“, což svádí ke srovnání s Evropskou unií.

Islamic Jihad Miltants pray during a Rally in Gaza city © Suhair Karam/IRIN

Mocná střela na obloze, která vše změní

„Válečnou silou Mars hrozí všude. Sedmdesátkrát vzpění se krev. Církev vzkvete, pak zničená bude. Jakož ti, kdož neslyší její zpěv.“ Zdá se tedy, že křesťanství bude po období relativní prosperity doslova vyhlazeno, alespoň v Evropě. Nicméně ateisté na tom nebudou i nic lépe. Islámští bojovníci potáhnou z Itálie do Francie, kde i přes odpor francouzské armády dobudou Paříž. Dále bude jejich cílem Španělsko a Německo. Z Francie budou po miliónech proudit dál na sever.

Vše by se mělo změnit útokem na Británii, která invazi na poslední chvíli odrazí. Navíc se její armáda vylodí na druhé straně kanálu La Manche a začne vytlačovat islámské bojovníky z Francie. Evropa, a to co z ní zbylo, se konečně spojí a připraví odvetný útok, ve kterém sehraje hlavní roli námořnictvo a letectvo. Podle výkladu spojenci použijí ke krutému potlačení okupantů chemické a biologické zbraně, až budou ze zničené Evropy vytlačeni.

„Smrt jako trest rozsévaná všude, když mocná střela přes oblohu přejde. Nadutý národ pokořen bude, aby tak zaplatil za choutky své.“ Dle výkladu bude na domácí půdu okupantů namířena zničující střela, která zcela otřese sebedůvěrou Orientálců. Snad atomová bomba? Podle Nostradama bude boj Východu se Západem trvat kolem 30 let. Vzhledem k tomu, že jejich předpokládaný počátek na přelomu 21. století již minul, je invaze muslimů na spadnutí? 

Sdílet:
Loading...