Nikdo neví, zda jde o běžný jev nebo hrozbu! Z východosibiřského moře bublá metan

Expedice, která byla vyslána k východosibiřskému moři na severu Ruska, přinesla nečekané výsledky. Vědci byli svědkem toho, jak z jeho dna vyvěrá metan. Bubliny vycházející z útrob východosibiřského moře sice působily jako nádherná přírodní anomálie, na druhou stranu vědce pořádně vylekaly. Ačkoliv jsou oblasti, kde k anomáliím dochází malé a nepředstavují zatím větší hrozbu, na druhou stranu mohou být předzvěstí něčeho horšího, co teprve přijde.

Velké množství metanu je uskladněno právě v severní části polokoule, konkrétně pak v oceánu okolo Arktidy nebo pod permafrostem na Sibiři. Následkem extrémních teplot, které letos padaly napříč celým světem, se metan začal v této oblasti uvolňovat ve větší míře, než tomu bylo doposud. Otázkou ale zůstává jeho množství a rychlost, kterou se bude uvolňovat.

Tým odborníků z Polytechnické univerzity v Tomsku, v čele s Igorem Semiletovem se vydali k místu, kde dochází k abnormálnímu uvolňování metanu. Shromáždili zde vzorky mořské vody, sedimentů ze dna ostrova Bennet a podrobili je podrobné analýze. Ta ukázala, že úroveň metanu v dané oblasti je až sedmkrát vyšší, než je jeho normální úroveň ve světě.

Vědce také překvapilo zvláštní zabarvení vody. Přibližně čtyři až pět metrů čtverečních vodní hladiny bylo výrazně světlejší, právě v těchto místech vyvěral metan. Ten bylo možné pozorovat i nad hladinou. V tu chvíli byla jeho koncentrace až devětkrát vyšší než světový průměr.

Zatím ale nikdo neví, zda jde o běžný jev nebo bychom se měli obávat. Severní polokoule, a zvláště pak tato oblast je přece jenom pro vědce stále velkou neznámou. Na základě velikosti daného místa, kde k anomáliím dochází, však vědci usoudili, že daný jev nepředstavuje globální riziko. Může jít však o předzvěst něčeho většího.

Zdroj: IFLScience.com

Sdílet:
Loading...