Nejzajímavější a zároveň nejbizarnější rituály světa

Rate this post

Každá země, kmen nebo kultura má své vlastní tradice a zvyky. Některé z tradičních postupů jsou docela zajímavé, zatímco jiné jsou bizarní povahy.Moderní svět prostřednictvím různých studií vedl k odstranění špatných tradičních postupů, např. Předčasných sňatků, nucených sňatků a podobně. Některé kmeny jsou však stále zapojeny do praktik, které jsou negativní pro blaho jednotlivce.Tento seznam zahrnuje jak negativní, tak zajímavé, ale bizarní tradiční praktiky, které se vyskytují (nebo se vyskytovali) v některých částech světa.

Nakizumo Baby Crying Festival – Japonsko

Zatímco většina rodičů, nevidí rádo když jejich dítě pláče a snaží se jej uklidnit jak nejrychleji to jde, v Japonsku během tohoto festivalu jde právě o to, které dítě bude brečet nejvíc. Festival se koná každoročně v různých chrámech v Japonsku, matky jsou vyzývány k tomu aby se se svými dětmi zapojily. V každém kole jsou děti drženy dvěma zápasníky Sumo, kteří mají za úkol použít jakoukoliv taktiku aby dosáhli dětského pláče. Dítě které se rozkřičí jako první vyhrává, a když je to vyrovnané, tak rozhodčí zkoumají, které je hlasitější. Krom soutěžení, místní věří, že dětský křik vyhání démony z měst a navíc věří, že tento proces pomáhá k přirozenému vývoji a růstu.

Indický rituál házení dětí

Tento rituál byl v Indii zakázán v roce 2009, ale některé komunity v zemi ho stále praktikují. Tento rituál spočívá v tom, že kněz uchopí dítě a na střeše svatyně ho pustí dolů, dítě padá někdy i 50 m volným pádem. Dole stojí 15 mužů s nataženým plátnem. Po dopadu jeden z mužů dítě zvedne, pak je předáváno postupně každému z 15 mužů, poslední jej předá rodině. Lidé v Indii věří, že tento rituál zajišťuje zdraví dítěte, a prosperitu celé jeho rodiny, která se na rituálu podílela.

Phuket vegetariánský rituál

Toto je jeden z nejbizarnějších rituálů na světě. Během festivalu budete svědkem toho, jak si muži a ženy propichují části svého těla řadou nástrojů. Místní věří, že když si propíchnou tváře a žaludky, noži, různými hroty, zbraněmi a jinými bizarními nástroji, přinese jim to štěstí, a jsou chránění před zlými duchy čínských bohů. Na rituál se můžete podívat v Thajsku, trvá vždy 9 dní a lidé se během tohoto festivalu vyhýbají konzumaci masa a dalším nečistým věcem.

Rituál požívání spermii 

V mnoha kmenech obecně platí, že chlapci jsou považovány za dospělé poté, co postoupí iniciaci, tedy obřízku. Obřízka je jakýmsi vstupem do stavu dospělosti. Existují kmeny v Nové Guinei, kde chlapci musí proto, aby se stali „dospělými“ vypít sperma Staršího. Ne dát si doušek, ale vypít opravdu velké množství spermatu. Chlapci jsou odloučeni od matek už v 6 letech, aby se naučili se postarat sami o sebe. Jsou tedy odvezeni do komunity starších, tam zůstávají až do 17 let. Během tohoto CELÉHO období jsou zapojení do polykání spermatu a aby toho nebylo málo přidává se i anální styk aby proniknutí bylo opravdu intenzivní. Místní věří, že bez těchto metod se nemůže chlapec stát mužem, ani válečníkem. Spermie starších mají údajně v sobě velkou energii.

Smutný rituál amputace prstu

Lidé truchlí nad smrtí mnoha způsoby. V Nové Guinei v kmeni Dani vyjadřují obyvatelé svůj smutek nad smrtí člena rodiny tím, že si amputují prst. Přestože byl tento rituál zakázán vládou, u starších žen jde ale patrně vidět, že tyto praktiky nevymizely. Amputace je velice precizní, vždy nad kloubem, tak aby zbytek nebyl porušen. Znecitlivění před amputací docílí místním tím, ze nad kloub nasadí prstenec který je tak utažen, že po chvílí je prst necitlivý. Amputovaný prst je na zvláštním místě spálen.

Obřadní lov lvů

Před tím než byl tento obřad zakázán vládou, měl kmen Maasai v Keni určitý systém výběru válečníků, kteří by měli počítat s tím, že budou chránit svou komunitu. Chlapci, kteří prošli mnoha rituály, musí ještě do přírody a ulovit lva. Na tento proces se připravují celý život.

Chůze na rozpáleném uhlí

Tento rituál rozhodně není nic pro slabá srdce. V Číně, když žena otěhotní, její manžel jí musí přenést přes žhavé uhlíky. Nejen, že je to velký důkaz lásky, místní navíc věří, že tento rituál zajistí hladký průběh těhotenství, a umírní bolesti při samotném porodu. Dále také lidé chodí po žhavých uhlících aby se zbavili zlých duchů nebo hromadili bohatství.

Smrt jako věno

Tento tradiční rituál je už v mnoha zemích zakázán, díky bodu. Byl ale běžný v afrických a asijských zemích. Věno nevěsty nebo ženicha zahrnovalo dary od rodiny ze strany chlapce, rodině dívky. Tak rodina poznala zda je chlapec pro dívku vhodný. V Indii je to ale naopak, rodina dívky dává dary rodině chlapce. Jenže se stávaly případy, a to jen díky chamtivosti rodičů, že vyplacené věno nestačilo. V tomto případě se musela obětovat dívka. Po svatbě byla ženichovou rodinou upálena za živa. V období od roku 2014  do roku 2017 byly počty upálených dívek tak velké, že v průměru tyto oběti byly v každé rodině.

Ukřižování

Na Filipínách je každý rok ukřižováno několik lidí, za účelem očištění se od hříchů, obětováním se za nemocné, nebo na počest poskytnuté duchovní pomoci. Nejde o ukřižování jako takové, kajícníci jen napodobují celé utrpení. Podstupují dlouhé poutě napříč zemí s bambusovými kříži na zádech, někteří si nechávají spráskat záda, aby vše bylo věrohodnější. V prašných kopcích na ně čekají obyvatelé, převlečení za římské stoupence, zarývají nehty do rukou ukřižovaných, dávají jim věnce na hlavu a poté je pomalu osvobodí. Tento průvod se koná v různých částech země, nicméně církev je razantně proti tomu.

Sati rituál

Tento rituál byť je zakázán vládou, za určitých okolností je stále k vidění. V mnoha kulturách, zejména pak v Indii musí žena ukázat svou loajalitu ke svému manželovi, včetně toho že je submisivní. Bizarní tradiční rituál spočívá v tom, že manželka projeví svou loajalitu i po smrti manžela. Při pohřbívání manžela bylo normální, že se připravila  lávka plná dřeva a chrastí, kde bylo jak mrtvé tělo muže, tak zde byla dobrovolně, či ne, posazena i jeho žena. Oba pak byli spáleni, jak mužské mrtvé tělo, tak ženské živé tělo.

 

Sdílet: