Na Filipínách objevili doposud neznámý druh člověka, který zde žil před 50 000 lety

Do lidského rodokmenu přibyla nová větev. Na filipínském ostrově Luzon, konkrétně v jeskyni Callao, byly objeveny pozůstatky zcela nového, dosud neznámého druhu člověka. Odborníci, kteří kosterní pozůstatky studují, pojmenovali tento nový druh jako Homo luzonensis.

V jeskyni zvané Callao, byla již dříve (v roce 2007) objevena stehenní kost, stará nejméně 67 000 let. Odborníci následně potvrdili, že šlo o kost lidského druhu, který nám byl velmi podobný. Přítomnost takového druhu na Filipínách byla pro archeology šokující, protože i na vrcholu poslední doby ledové, byly tyto ostrovy od pevniny Asie odříznuty, což samozřejmě omezovalo veškeré savce v migraci.

Na rozdíl od současnosti ale v roce 2007 nebylo možné určit, zda kost patřila druhu Homo Sapiens, který se v té době tedy musel dostat dál, než se předpokládalo, nebo jiným druhům jako například Homo floresiensis (člověk floreský), nebo zda jde o zcela nový druh.

Před pár dny bylo v téže jeskyni objeveno dalších dvanáct kostí, které čítaly sedm zubů, dvě kosti z rukou, čtyři z nohou a část stehenní kosti. Podle archeologů patřily dvěma dospělým jedincům a jednomu dítěti. Dalo by se říci, že hned na první pohled bylo jasné, že kostí mají vlastnosti, které doposud nebyly pozorovány u žádného jiného druhu člověka.

Nalezené zuby nového druhu člověka.
Zdroj: Archeologický projekt Callao Cave

Objevy a výsledky výzkumu byly zveřejněny vědeckým časopisem Nature. Jak samotný tým archeologů pod vedením Florenta Détroita uvádí, některé vlastnosti objevených kostí, jako například tvar prstů u nohy, se podobají rysům starých předků zvaných Australopithecus afarensis, který vyhynul před více než 2 milióny let v Africe. Nicméně tvar kostí prstů na rukou, se pro změnu víc podobá rysům Homo sapiens. Pak jsou tady ale aspekty, jako neobvykle malé stoličky, které na rozdíl od ostatních nálezů, nevykazují žádnou podobnost s jinými známými lidskými druhy.

Sice nám objev říká jen málo o stylu života tohoto nového druhu, dokázali odborníci alespoň určit výšku jedinců, která nebyla vetší než 120 cm. Podle archeologů se tito lidé pohybovali převážně po stromech, aby tak unikli nebezpečí nebo se tak lépe dostali k potravě.

V loňském roce byly nedaleko jeskyně Callao v jednom z údolí, objeveny staré kamenné nástroje a kosti, které byly zmíněnými nástroji obroušené. Jak později jeden z archeologů Philip Piper, poznamenal „věděli jsem o tom, že na ostrově Luzon byli hominidé nejméně 700 000 let, nicméně jsme netušili, o jaký druh šlo.“

Vědci mají hned několik hypotéz, které by mohly vysvětlit existenci tohoto neznámého druhu na izolovaném ostrově. Vzhledem k nízkému počtu pozůstatků a obtížné extrakci DNA v tropickém prostředí, jde však zatím pouze o odhady.

Zdroj: IFLScience.com