Na dně Černého moře byl objeven nejstarší, nepoškozený vrak obchodní lodi

Po téměř třech letech špičkového mapovaní dna Černého moře, byl objeven 2400 let starý vrak. Do této doby jsme takové lodě mohli spatřit jen díky historickým ilustracím.

Jednalo se o starodávnou obchodní loď dlouhou 23 metrů, byla vybavena stožárem, kormidlem i veslovací lavicí. Nikoho snad ani nenapadlo, že by moderní oči mohly spatřit skutečnou loď, kterou bylo do této doby možné vidět jen jako ilustraci, podobnou té na slavné váze „Siren Vase“.

„Loď přežívající v neporušeném stavu z klasického světa, ležící v hloubce více než 2 kilometry, je něco, co jsem nikdy nepovažoval za možně.“ Prozradil profesor John Adams, hlavní badatel Black Sea MAP. “Tím se změní naše chápání stavby lodí a námořnictva ve starověkém světě.”

Projekt Black Sea MAP poprvé zachytil tento starobylý vrak v roce 2017 v hloubce přibližně 2 kilometry. Novější údaje o radiokarbonu potvrzují, že loď pochází z roku 400 př.nl. V posledních letech se ji podařilo udržet v tak dobrém stavu díky vysoce slaným anoxickým vodám Černého moře, takže organická hmota zůstane po staletí zachována.

Černé moře je již dlouhou dobu důležitou obchodní cestou mezi Evropou a Asií, což znamená, že je místem činnosti pro nesčetné kultury a civilizace, včetně Řeků, Peršanů, Římanů, Křižáků a mnoho dalších.

Během projektu bylo zmapováno více než 2000 čtverečních kilometrů moře, pomocí technologií dříve používaných pouze energetickými společnostmi. Během tří let objevil tým více než 60 vraků, od plavidel od klasického období až po kozácké námořní loďstvo ze 17. století.

Dr. Dragomir Garbov, námořní archeolog pracující na projektu, vysvětlil, že mnohé z vraků “doslova vypadají, jako by se včera potopily.”

Rozsáhlý projekt je předmětem nového dvouhodinového dokumentárního filmu, který měl včera v Britském muzeu premiéru a očekává se, že bude vysílán stanicemi po celém světě.

Sdílet: