Mohla na Zemi dávno před námi existovat jiná vyspělá civilizace?

Mohla na naší planetě dávno před námi existovat jiná vyspělá civilizace? Archeologické nálezy nám říkají, že ne. Co však, kdyby tato moderní civilizace existovala před miliony let a hmotné pozůstatky by po ní příroda zničila? Jaké stopy by po sobě zanechala a dokázali bychom je v současnosti vůbec odhalit? Na tyto otázky se podívali i významní světoví vědci.

Myšlenkou dosud neznámé vyspělé civilizace, která obývala Zemi dávno před námi, se zabýval Adam Frank, který studuje oteplování planet z pohledu astrobiologie. Na to, aby dokázal sobě i světu nabídnout důvěryhodné odpovědi, spojil své síly s americkým úřadem NASA, konkrétně s ředitelem Goddardova institutu pro kosmický výzkum, Gavinem Schmidtem. Jejich úkolem bylo zjistit, zda jsme schopni identifikovat stopy, které by po sobě mohla zanechat vyspělá civilizace, která naši planetu obývala před miliony let. A pokud ano, pak tuto civilizaci odhalit.

Nejstarší důkazy činnosti člověka na naší planetě sahají několik stovek tisíc let do minulosti a ukazují, že člověk a jeho předchůdci nebyli ani zdaleka tak vyspělí, jako dnes. Co však, když Zemi obývala vyspělá civilizace před například dvěma miliony let? Fyzické důkazy by archeologové hledali asi marně. Povrch planety se za tak dlouhou dobu změnil k nepoznání a tektonické, mechanické a chemické procesy by všechny důkazy zničily.

Jak si můžeme být jisti, že tu nikdo vyspělejší před námi nikdy nežil?

Adam Frank se spolu s Gavinem Schmidtem nad touto otázkou také zamýšleli. Podívali se proto na geologii, která uchovává důkazy o dění na naší planetě prakticky navěky. V minulosti naší Země existují mnohé milníky, při kterých se podmínky na naší planetě dramaticky měnily a všechny důkazy o těchto jevech lze nalézt právě díky geologii. Právě tyto momenty by mohly poukazovat i na moderní civilizaci, která kdysi naši Zemi obývala.

Pokud jste doufali v obrovský objev, který tento výzkum přinesl musíme vás zklamat. Adam Frank už v začátcích publikované práce vysvětluje, že spolu s Gavinem Schmidtem nenalezli žádné důkazy o možné průmyslové civilizaci, která mohla naši planetu obývat před stovkami tisíc či dokonce miliony let. Přesto přinášejí pohled na to, jaké důkazy zůstanou po naší moderní civilizaci. Pokud tedy bude podobnou otázku zkoumat o milion let později, jiný vědec bez hmotných důkazech o naší společnosti, bude nemile překvapen, co jsme po sobě na planetě Zemi zanechali.

Jaké stopy zanechá naše civilizace?

Hnojiva, počítače, steroidy i plasty. Takové důkazy v geologických vrstvách po sobě na této planetě zanecháme. Vzácné kovy na místech, kde nemají co dělat. To zůstane po moderním lidstvu v geologických vrstvách i po rozložení počítačů, ve kterých se tyto látky využívají. Umělé chemické sloučeniny, obrovské množství izotopu uhlíku a v neposlední řadě mikroplasty, které sice nevidíme, ale z naší planety zřejmě nikdy zcela nezmizí.

Důkazy o existenci dnešní vyspělé civilizace tak budou i bez hmotných archeologických důkazů v daleké budoucnosti pro naše následovníky viditelné.

Zdroj: IFLScience.com

Sdílet:
Loading...