Lov Nessie: Vědci hledají DNA Loch Ness příšery

Rate this post
Je Nessie, jak tuto příšeru hodně lidí přezdívá, jen mýtus nebo jde o opravdové zvíře, které je ukryto v jezeře Loch Ness? 

Říká se, že Loch Ness , hluboké sladkovodní jezero v severním Skotsku je domovem „příšery“. Zatímco vědci vážně pochybují o existenci Nessie, plánují shromáždit DNA každého tvora, který obývá toto jezero, a kde se pravděpodobně nachází i příšera a to z důvodu toho aby jednou pro vždy objasnili zda Nessie existuje, či nikoliv.

V případě, že vědci nenajdou Nessie, získají alespoň nebývalé a cenné ekologické údaje. Od dubna 2018 začala mezinárodní skupina vědců pod vedením genetického lékaře, z univerzity Otago, Neila Gemmela odebírat vzorky vody ze sladkovodního jezera nacházejícího se ve skotské vysočině. Týmy mají za cíl vzít asi 300 vzorků vody z různých míst napříč Loch Ness. Jak poznamenal profesor Gemmal, když se jezerní tvorové pohybují ve vodě, zanechávají tak za sebou stopy DNA, pocházející z kůže, peří, tuku a moči.

V červnu roku 2018 odborníci zahájí extrakci DNA ze vzorku a doufají, že mezi vzorky objeví i genetický otisk Nessie. Vzorky poputují do několika laboratoří ve Francii, Dánsku, na Nový Zéland a do Austrálie. Dále se tyto vzorky podrobí sekvenčním technologiím, původně vytvořených pro projekt lidského genomu. Nakonec budou vědci porovnávat výsledky DNA s doposud známými druhy. A do konce tohoto roku bychom měli znát odpověď, zda je Loch Ness příšera skutečná nebo ne. “ Jdu do projektu s tím, že existence Nessie je velice nepravděpodobná, ale chci tuto hypotézu otestovat,“ řekl Gemmell. „výsledkem tak, či tak bude zajímavý průzkum biologické rozmanitosti Loch Ness.“

Enviromentální DNA

Některým se může zdát, že hledání důkazu o Nessie může být jen pro celý projekt „háčkem“ pravdou je, že vědci zkouší několik hypotéza a zároveň se mohou naučit hodně nového o našem prostředí. “ Neexistuje žádný důkaz toho, že by se v jezeře nacházel například takový sumec, nemáme v podstatě žádný důkaz ničeho, krom toho, že tam jsou jeseteři“. Hlava projektu Loch Ness Adrian Shine napsal email do The Skeptic:“ Teorie vyvstaly z toho, že se zaměřujeme na ryby, jako na kandidáty Loch Ness příšery, jenže to jsou jen omezené možnosti, oproti tomu jaká neobvyklá stvoření můžeme pozorovat a porovnat v naší laboratoři.“

Jak vysvětlil profesor Gemmel, jeho tým bude porovnávat vzorky DNA z jezera s moderními plazi s DNA prehistorických plesiosaurusů, kteří stojí za pověstí o této příšeře. Nicméně by Nessie mohla být i obří ryba, takže celý proces porovnávání budou dělat i se známými vzorky DNA ryb. Úplně nakonec k vyvrácení, či potvrzení závěrečné hypotézy, která tvrdí že, „Nessie je zvíře doposud vědou nepoznané a jedinečné pro toto jezero“, odborníci budou porovnávat vzorky enviromentální DNA z prostředí skotského jezera se vzorky jiných vodních ploch.

Environmentální DNA nebo e-DNA ve zkratce je spíše nový studijní obor, který vědcům poskytuje bezprecedentní poznatky. Jak poznamenávají vědci, každé stvoření, které potkáváme v každodenním životě, zanechává stopy sebe sama, tedy stopy DNA – z vlasů, spermii, kůže apod. To v podstatě znamená, že taková lahvička půdy, nebo vody má schopnost působit jako masivní genetická knihovna. Pomocí nové technologie mají vědci schopnost dekódovat tuto e-DNA a porovnávat ji s databází známých sekvencí DNA, aby identifikovali případné neznámé druhy.

Podle nedávné studie zveřejněné v časopise Science Advances zjistila environmentální DNA o 44% více druhů žraloků než jakákoli jiná metoda detekce v Nové Kaledonii v jižním Pacifiku. Je to velmi výkonná technologie,“ říká Gemmell. „Existuje mimořádné množství nových poznatků, které získáme z práce na organismech, která obývají jezero, největší sladkovodní plochu ve Spojeném království.“

Sdílet: