Lebka stará 700 000 let rozbíjí dosavadní teorie lidské evoluce

V roce 1959 byla v řeckých jeskyních objevena 700 tisíc let stará lidská lebka. Objev přinesl více otázek než odpovědí a způsobil mezi odborníky velkou rozepři v otázce původu lebky. Jak se totiž ukázalo, zcela rozbíjí teorii o tom, že kořeny rodu Homo jsou čistě africké.

Petralonskou jeskyni poblíž řeckého Chalkidiki objevil zcela náhodou místní pastýř. Jeskyně je bohatá na stalaktity a stalagmity i na antropologické objevy. Mezi nimi byla i záhadná lebka. Průzkum jeskyně stejně jako studie lebky, byla přidělena Dr. Arisi Poulianosovi, který je členem mezinárodní unie UNESCO antropologických a etnologických věd a také je zakladatelem antropologické asociace Řecka.

Doktor Poulianos je také uznávaný pro svou práci na téma „Původ Řeků“. Jeho práce byla založena na kraniologických a antropometrických studiích moderních řeckých populací, které prokázaly, že moderní Řekové jsou příbuzní starověkých Řeků a nejsou potomky slovanských národů.

Když tedy studoval 700 000 let starou lebku dospěl k závěru, že „Petralonský muž“ (jak lebku pojmenoval) není spojen s žádným lidským druhem pocházejícím z Afriky. Jeho argumenty jsou založeny hlavně na téměř dokonalé ortografii lebky, tvaru čelisti a konstrukci týlní kosti.

Přitom definitivní a globálně uznávané teorie lidské evoluce hovoří o tom, že anatomicky moderní lidé známi jako Homo sapiens pochází z Afriky, a před 200 000 až 100 000 lety se rozšířili do zbytku světa. Tato teorie zase souvisela se skutečností, že většina prehistorických fosilií byla nalezena v Africe.

V roce 1964 se dva němečtí antropologové snažili rozbít teorii doktora Poulianose. Tvrdili, že lebka je ve skutečnosti jen 50 000 let stará a že patří prvnímu africkému obyvateli. O několik let později, konkrétně v roce 1971, potvrdil prestižní americký sborník teorii řeckého antropologa.

Podle amerického antropologického sborníku, byla samotná jeskyně stará více než 700 000 let, přičemž v každém geologickém období byla osídlena lidským druhem. Tento fakt potvrdily i jiné objevy v podobě paleolitických nástrojů stejného věku a nejstarší stopy po ohni. Výzkum dále pokračoval od roku 1975 do roku 1983, kdy se vše zastavilo a zjištěná data zůstala nedostupná až do roku 1997.

Dnes, 50 let po objevu potvrzují moderní metody absolutní chronologii teorie doktora Poulianose. Většina akademiků je přesvědčena, že lebka patří k archaickému hominidu se silnými evropskými rysy. Neuvěřitelný objev přináší nové otázky týkající se evoluce člověka a zpochybňuje teorii o tom, že pocházíme z Afriky.

Zdroj: ghd

Sdílet:
Loading...