Kostry válečníků odhalují, že Evropané v době bronzové nemohli pít mléko

Přibližně před 3000 lety bojovalo tisíce válečníků na břehu řeky Tollense v severním Německu. Ovládali zbraně ze dřeva, kamene a bronzu. Během uplynulého desetiletí archeologové objevili kosterní pozůstatky stovek lidí pohřbených v bažinaté půdě. Jde o jeden z největších konfliktů, který byl kdy objeven.

Veškeré kosterní pozůstatky, které byly na místě objeveny, v současné době podléhají genetickému testování. První výsledky naznačují, že Evropané v době bronzové oplývali zvláštními vlastnostmi. Například nedokázali trávit čerstvé mléko.

Vědci hledali více informací o bitvě a extrahovali 14 koster. Dozvěděli se, že všichni bojovníci pocházeli ze střední Evropy, tedy dnešního Německa, Polska a České republiky. Bohužel jejich genetická analýza nabízí jen málo informací o tom, proč bojovali.

„Doufali jsme, že najdeme dvě různé skupiny lidí s různým etnickým původem, ale ne,“ prozradil spoluautor studie Joachim Burger, genetik univerzity Johannesa Gutenberga v Mohuči. Zjistili ale, že dvě ze 14 koster patřily ženám, což vypovídá o složitější scéně, než jakou rekonstruovali archeologové.

Jiné studie ukázaly, že intolerance laktózy byla v některých částech Německa běžným jevem do roku 500 n. l. A rozšířena byla po celé zemi do roku 1000 n. l. To znamená, že během asi 100 generací pronikla mutace genu do populací po celé Evropě.

Ve studii z roku 2007 Burger ukázal, že ani první evropští zemědělci, kteří žili před více než 8000 lety, netrpěli intolerancí na laktózu. V té době Burger tvrdil, že mutace se postupně šířila spolu s rozvojem zemědělství, teorie je podporována známkami dojení a výrobou sýrů v Evropě z doby kamenné. Lidé schopni strávit mléko, byli schopni získat ze svých stád více kalorií než ti z intolerancí.

Kostry objevené u řeky Tollense ukazují, že uběhlo nejméně 6000 let, než se uchytili gen pro perzistenci laktózy. Výsledky ale zatím nejsou oficiálně podloženy, takže před odborníky stále stojí otázka, kdy a proč začali Evropané pít mléko.

Zdroj: Sm

Sdílet:
Loading...