Jste pro nebo proti zavedení trestu smrti v Česku? A jak na tuto otázku reaguje zbytek národa?

Poslední trest smrti byl na území České republiky vykonán 2. února 1989. O dva roky později, tedy roku 1990 po pádu komunistické totality, byl trest smrti nadobro zrušen. Jenže doba se mění a s ní i názory lidí. Napříč celou republikou dochází k stále otřesnějším trestným činům, a tak je na místě se zeptat. Byli byste pro nebo proti opětovnému zavedení trestu smrti?

Nejsme jediní, koho odpověď na otázku zajímá. Centrum pro výzkum veřejného mínění Akademie Věd ČR (CVVM) již od roku 1992 pravidelně zjišťuje, jaká část obyvatelstva republiky by byla pro znovuobnovení trestu smrti, nebo proti němu. Podíl zastánců poprav od té doby vytrvale převažuje nad podílem odpůrců. Největší podporu veřejnosti měl absolutní trest v letech 1992 a 1994, kdy s jeho obnovením souhlasily tři čtvrtiny občanů. Jak je tomu ale dnes?

Na výsledky letošního průzkumu můžete nahlížet dvěma způsoby. Výsledky ukazují, že nesouhlas s trestem smrti je od dob počátku výzkumu nejsilnější. Proti jeho zavedení je 38% lidí. Na druhou stranu drtivá většina je stále pro. Podíl zastánců poprav tak od začátku průzkumu stále převažuje nad podílem odpůrců.

CVVM zjišťovalo také s jakými argumenty pro, nebo proti existenci trestu smrti lidé nejčastěji souhlasí. Z výroků pro trest smrti souhlasilo nejvíce dotázaných – zhruba dvě třetiny – se třemi argumenty. Prvním je, že takový trest přináší zadostiučinění obětem a pozůstalým. Druhý argument uvádí, že bez trestu smrti stát ve věznicích zbytečně živí z daní nenapravitelné zločince, a podle třetího argumentu je poprava přiměřený trest za nejtěžší zločiny.

Velká část dotázaných – téměř tři čtvrtiny – ale také souhlasí se dvěma argumenty proti trestu smrti. Podle většiny lidí je vážnou námitkou proti zavedení poprav riziko justičního omylu, tedy odsouzení nevinného. Druhým podporovaným výrokem je, že trest smrti by mohl být zneužit. A co si o tomto tématu myslíte vy? Své odpovědi nám napište do komentářů.

Sdílet:
Loading...