Japonsko objevilo naleziště vzácných zemin, které může zásobovat svět po staletí

Začátkem letošního roku objevili výzkumníci naleziště prvků vzácných zemin na pobřeží Japonska, které by podle studie mohlo zásobovat svět po staletí. Výsledky šetření byly zveřejněny časopisem Nature a mimo jiné uvádí, že ložisko je nositelem 16 miliónů tun oxidů vzácných zemin.

Prvky vzácných zemin se používají ve všem, od baterií v našich smartphonech, až po elektrická vozidla. Vzácné zeminy tvoří níže vyobrazená skupina prvků.

Tyto prvky se většinou hojně vyskytují ve vrstvách zemské kůry, jsou však rozptýleny. Zřídka kdy se povede objevit velké množství prvků spojených dohromady jako extrahovatelné minerály. Dnes existuje jen málo ekonomicky životaschopných oblastí, kde tyto vzácné zeminy mohou být těženy. Navíc jejich extrakce je obvykle příliš nákladná.

Čína už po desetiletí pevně řídí většinu dodávek těchto vzácných prvků a to celosvětově. Japonsko, jakožto významný výrobce elektroniky, se tak musí spoléhat na ceny diktované jejich sousedy. Proto nález ložiska může vést ke změně globální ekonomiky.

Studie uvádí, že ložisko, které leží v japonské exkluzivní ekonomické zóně, obsahuje zhruba 16 milionů tun oxidů vzácné zeminy. Tyto zásoby jsou dostatečné k tomu, aby uspokojily poptávku např. po yttriu na 780 let, europiu na 620 let, terbiu na 420 let a dysprosiu na dobu 730 let.

Zdroj: nature.com

Sdílet:
Loading...