Jak potápěči odkryli nejstarší obraz na světe v potopené jeskyni z doby kamenné

Když potápěči odhalili potopenou jeskyni z doby kamenné v hloubce 37 metrů, archeologové jásali. Ještě větší potěšení však přišlo s objevem vůbec nejstarší jeskynní malby, která se zde nacházela. K objevu došlo nedaleko jižního pobřeží Franicie, konkrétně v Cosquerově jeskyni.

Pravěké jeskynní malby byly poprvé objeveny v roce 1985. Svět se ale o nich dozvěděl až v roce 1991, kdy se v průchodu jeskyně ztratili tři potápěči, kteří byli později prohlášeni za mrtvé. Převážná část jeskyně včetně nástěnného umění, byla potopena pod mořskou vodou. Z toho důvodu se dochovalo jen 150 maleb, které sahají až do doby kamenné.

Postupem let, jak se technologie vyvíjely, byla jeskyně podrobena mnoha studiím. Nechyběla ani radiokarbonová technologie pro určení stáří jednotlivých maleb. Právě tady dospěli archeologové k překvapujícím závěrům. Převážná část kreseb je z období před 27 000 lety, pak jsou tam i mladší díla stará 19 000 let.

Tyto výsledky svědčí o tom, že jeskyně byla obydlena ve dvou významných obdobích lidské evoluce. V té době hladina moří nebyla tak vysoká, proto se mohli pravěcí lidé schovat právě v této jeskyni. Navíc tento objev podpořil názor, že mnoho pobřežních jeskyní kolem Středozemního moře, které jsou dnes potopené, jistě uchovávaly podobné prehistorické důkazy. Bohužel kvůli stoupající hladině a působení slané vody je těžké tento názor dokázat.

Zdroj: Express

Sdílet:
Loading...