Džanibekokův efekt: důkaz existence předpotopních civilizací?

5/5 - (1 vote)

Ačkoli si to mainstream a oficiální historie nechce připustit, po celém světě existují důkazy o existenci předpotopních civilizací, které osídlily Zemi a zanechaly po sobě stopy své přítomnosti. Při překvapivém a málo známém nálezu, objevili archeologové na severovýchodní Sibiři místo, kde se vyvinuly třicet tisíc let staré civilizace. Dříve se však věřilo, že první lidé se na stejném místě objevili před čtrnácti, patnácti tisíciletími. Tedy přibližně v době, kdy zmizeli mamuti, jeskynní lvi a nosorožci srstnatí.

V té době se ještě mělo za to, že za zmizení těchto zvířat jsou zodpovědní příslušníci těchto civilizací. Zdá se, že starověcí lidé, kteří se živili lovem a sběrem, zvířata nemilosrdně hubili po několik staletí, dokud jejich populaci zcela nezničili.

Podle Love Daléna, profesora evoluční genetiky v Centru pro paleogenetiku , bylo vše trošku jinak: pokles počtu nosorožců a dalších zvířat se neshodoval s výskytem lidí v této oblasti . Později nová archeologická data tuto teorii vyvrátila a podpořila myšlenku výskytu nějaké globální katastrofy, ke které došlo asi před 13 tisíci lety.

Džanibekokův efekt

Podle jedné z verzí dochází na Zemi k pravidelným globálním kataklyzmatům v důsledku pravidelného posunu pólů (Džanibekokův efekt). Efekt je také známý jako teorém střední osy nebo teorém tenisové rakety v klasické mechanice, tvrzení o nestabilitě rotace tuhého tělesa kolem druhé hlavní osy setrvačnosti.

Předpokládá se, že periodicky, v intervalu 600 až 650 tisíc let, dochází k posunu zemských pólů, což je doprovázeno globálními katastrofami. To je obvykle doprovázeno silnými sopečnými erupcemi, zesílením bahenních pramenů, zvýšeným odplyňováním, zemětřesením a tsunami, což nakonec vede k fatálním změnám klimatu a topografii povrchu planety.

Tato prakticky prokázaná fakta o globální katastrofě, ke které došlo na Zemi před 13 tisíci lety, nepřímo potvrzují i ​​možnou existenci prastaré (předpotopní) civilizace v severní části planety.

Neexistují téměř žádné srozumitelné důkazy o rozvoji předpotopních civilizací. Existují kontroverzní a vědou nepoznané artefakty, legendy, mýty, tradice, podivné anomální oblasti, špatně prozkoumané dno oceánu, pravděpodobná místa pro těžbu kamene a dalších nerostů.

Bohužel mnoho z těchto aspektů bylo špatně prozkoumáno nebo záměrně odmítnuto a prohlášeno za nepravdivé. Jsou zde unikátní starověké stavby z kamene, jejichž designové vlastnosti, stavební postupy a kvalita zpracování kamene jsou tak pokročilé, že někdy převyšují možnosti moderní civilizace.

Podle svědectví některých nadšených badatelů, tedy těch, kteří se snaží rozluštit záhady historie a vrátit historickou vědu do hlavního proudu pravdy, se na poloostrově Kola zachovaly stopy jakési starověké civilizace. Klidně se může jednat o Atlantidu (nebo Hyperboreu), která se vyskytovala někde na této planetě, v dobách tak vzdálených, že na ni historie jednoduše zapomněla.

Sdílet: