Chemici ze Saudské Arábie možná vyřešili letitý problém nedostatku pitné vody

Naše planeta je z větší části pokrytá vodou, přičemž jen dvě procenta tvoří pitnou vodu. Aby toho nebylo málo většina je zamrzlá, nebo skrytá v podzemí. Dobrá zpráva však je, že pitná voda se nevyskytuje jen na místech, kde jsou jezera, řeky a časté srážky. Téměř 13 biliónů tun lahodné H2O je všude kolem nás, ale okem ji nevidíme. Prostě ji musíme extrahovat ze vzduchu, který dýcháme.

Existuje hned několik způsobů, jak to udělat, ale většina je buď neefektivní, nebo příliš nákladná. Ale nyní výzkumníci ze Saudské Arábie tvrdí, že našli řešení, Jde o jednoduché zařízení, které může extrahovat a ukládat určité množství vody, ta se následně uvolní pomocí slunečního světla.

Klíčovým materiálem pro prototyp se stal levný, stabilní, ekologický a netoxický chlorid vápenatý. Ten dokáže absorbovat vodu, která se následovně rozpustí, jestliže je ponechána na čerstvém vzduchu, což je vlastnost, která je chemikům známá jako delikventa.

I přesto, že chemická látka, která může nasát až šestinásobek své vlastní hmotnosti, se jeví jako ideální kousek do celé skládačky, může to představovat problém. „Taková sůl se rozkládá, právě když absorbuje vlhkost ze vzduchu a systémy používající kapalné sorbenty jsou velmi komplikované.“ Vysvětlil Renyuan Li, člen výzkumného týmu. Proto vyvinuli způsob, jak uchovat chlorid vápenatý jako hydrogel, speciální typ polymeru, který může absorbovat obrovské množství vody, a i tak zůstane pevný. S přidáním drobných uhlíkových nanotrubiček, které umožní vodě odtékat, byl tým schopen s využitím světla získat téměř 100% absorbované vody gelem.

V článku publikovaném časopisem Environmental Science and Technology, popisuje tým svůj malý prototyp jako „snadno sestavitelný i v domácnosti“. Po pouhých dvou a půl hodinách slunečního záření vyprodukuje zařízení 20 g vody, asi 4 čajové lžičky.

Kombinace nízké nákladovosti a vysokého výtěžku vody poskytuje zařízení velkou výhodu. Mohou ho využít lidé bydlící v oblasti zužované suchem. Pracuje totiž dobře i v oblastech s relativně nízkou vlhkostí. Nepotřebuje ani elektřinu, což znamená, že je využitelný i ve vzdálených částech světa.

Jak se uvádí v tiskové zprávě, „nedostatek vody je jedním z největších a nejsložitějších problémů, které lidstvo ohrožuje. Tato technologie poskytuje slibné řešení pro produkci čisté vody v suchých a vnitrozemských vzdálených oblastech.“

Zdroj: Environmental Science and Technology, Inverse, EurekAlert