Čelíme stavu klimatické nouze! Lidstvo čeká nevídané utrpení, varují vědci z celého světa

Pokud se na celém světě urychleně nepřijmou kroky vedoucí k potřebným změnám v hospodářství jednotlivých zemí, hrozí nám “nevýslovné lidské utrpení”. Konstatuje to zpráva o stavu klimatu, na níž se podílelo 11 tisíc vědců z různých oborů ze 153 zemí, a která je založena na datech a ukazatelích z různých oblastí shromážděných za posledních 40 let.

Vědci se podle zprávy, o níž informuje britská BBC, shodují na tom, že jednoznačně čelíme “stavu klimatické nouze”. Autoři zprávy zároveň uvádějí, že “pociťují morální povinnost varovat před rozsahem možného ohrožení”.

“Stav nouze znamená, že pokud nebudeme jednat a reagovat na dopady klimatických změn omezením emisí skleníkových plynů, omezením živočišné výroby, omezením odlesňování a omezením spotřeby fosilních paliv, důsledky budou pravděpodobně ještě vážnější, než jsme si dosud mysleli,” vysvětluje pro BBC Thomas Newsome, klimatolog z University of Sydney, který je jedním z hlavních autorů studie.

Zpráva uvádí i některé pozitivní údaje, například ten, že výroba energie z obnovitelných zdrojů stoupla za poslední dekádu celosvětově o 373 procent. Toto je však jeden z mála pozitivních dat, a ani tak nemají žádné zázračné účinky na celkovou situaci, neboť spotřeba fosilních paliv je oproti obnovitelným zdrojům stále 28-krát větší.

Vědci zakomponovali do správy 40 let údajů té nejrůznější povahy, od zaznamenaných teplot, přes míru odlesňování a spotřebu fosilních paliv, až po průměrnou produkci masa na jednu osobu.

Návrhy na řešení situace

Kromě alarmujících zjištění přinášejí i návrhy na řešení situace. V první řadě radí politikům zavést uhlíkové daně tak vysoké, aby odrazovaly lidi a průmysl od spotřeby fosilních paliv, a v každém případě skoncovat s jejich dotováním.

Velmi podstatným bodem je podle nich zastavení odlesňování, které výraznou mírou přispívá ke zhoršení celkové situace, neboť se kontinuálně snižuje podíl území, které mohou pohlcovat oxid uhličitý.

Nezbytná je podle vědců i změna jídelníčku lidí, a to v tom smyslu, aby se pokud možno co nejvíce odklonily od živočišné a přiklonili k rostlinné stravě. Další klíčovou věcí je omezení plýtvání potravinami.

Ekonomiku jednotlivých států je třeba podle vědců v co nejvyšší možné míře zbavit závislosti na uhlí. A také už podle nich neexistuje jiná možnost, jak přestat stále sledovat cíl zvyšování HDP a neustálého ekonomického růstu. Mimo jiné proto, že nekonečný hospodářský růst na planetě s omezenými přírodními zdroji je logický nesmysl.

Vědci také upozorňují na nutnost stabilizovat populační růst, neboť lidská populace momentálně narůstá tempem 200 tisíc lidí za den. Při tomto bodě však autoři zprávy sami konstatují, že jde o velmi polemickou otázku, kterou není snadné vyřešit.

Zdroj: BBC.com

Sdílet:
Loading...