Budoucnost lidské civilizace je v ohrožení! Je velmi pravděpodobné, že do roku 2050 už nebude existovat

Studie zabývající se pravděpodobnou budoucí obyvatelností naší planety hovoří jasně. Lidská civilizace, jak ji známe, jíž za několik desítek let vůbec nemusí existovat. Analýza, za kterou stojí i bývalý admirál australského námořnictva hovoří o „světu úplného chaosu“.

Stále katastrofálnější dopady klimatické krize spolu s nečinností, kterou je třeba řešit, posouvají naši planetu nezvratnou cestou ke stále chaotičtější podobě světa. Alespoň to tvrdí autoři studie, kterou prezentoval bývalý šéf australských obranných sil a bývalý admirál královského australského námořnictva, Chriss Barrie.

Hned v úvodu zprávy se hovoří o tom, že bychom se měli podívat pravdě do očí. Lidé i celá planeta se nachází v zoufalé situaci, která se přibližuje k znepokojivému konci. Lidský život na Zemi je s velkou pravděpodobností na cestě k zániku. Hlavním argumentem jsou klimatické změny, které představují v současnosti téměř střednědobou existenční hrozbu pro lidskou civilizaci.

I z toho důvodu zpráva vyzývá k přehodnocení toho, jak vlády reagují na odhadované klimatické scénáře. Nejhorší možné dopady, by měli začít brát v úvahu a zabývat se jimi na vyšší úrovni. Rostoucí dopady rozpadu klimatických podmínek, jako je rostoucí nedostatek potravin a vody, budou působit jako katalyzátor přetrvávajících sociálně-politických nestabilit, aby se v příštích třech dekádách urychlily spory a konflikty.

Zároveň zpráva vyzívá k přepracování strategií v oblasti řízení rizik zemí, které se zásadně liší od běžné praxe. „Jednotlivé země by se měli zaměřit na špičkové, bezprecedentní možnosti, namísto vyhodnocování pravděpodobností na základě historických zkušeností.“

Svět není připraven uvažovat o důsledcích katastrofické změny klimatu, natož aby se sním vypořádal

Studii a výslednou zprávu vypracovali David Spratt, ředitel průlomových studií Národního centra pro obnovu klimatu a Ian Dunlop, bývalý mezinárodní ředitel pro ropný, plynárenský a uhelný průmysl. Podle jejich slov nabízí studie věrohodný scénář, poskytující „pohled na svět naprostého chaosu“.

Na základě nedostatku smysluplných globálních opatření pro eliminaci všech emisí skleníkových plynů, načrtli autoři scénář pro následující desetiletí, v němž globální emise dosáhly vrcholu už v roce 2030. V tomto případě a s využitím již existujících studií předpokládají, že průměrné globální teploty mohou do roku 2050 vzrůst o 3 stupně Celsia nad úroveň, jež byla naměřena před průmyslovou revolucí.

Ruku v ruce s tímto faktem, by se urychlily veškeré potenciální hrozby, kterým do budoucna máme čelit. Urychlil by se nárůst hladiny moří, došlo by k rozsáhlé ztrátě permafrostu a rozsáhlému suchu a odumírání Amazonu. Autoři také tvrdí, že „svět je v současné době zcela nepřipraven vůbec uvažovat o důsledcích katastrofické změny klimatu, a ještě méně se s nimi vypořádat,“ zároveň ale navrhují politická doporučení, která by mohla pomoci zmírnit nejhorší následky.

„Aby se rizika snížila a ochránila se lidská civilizace, je v nadcházejícím desetiletí zapotřebí masivní globální mobilizace zdrojů tak, aby se vybudoval průmyslový systém s nulovými emisemi a aby se připravilo oživení bezpečného klimatu.“

Na závěr admirál Barrie dodává: „Budoucnost soudného dne není nevyhnutelná! Ale bez okamžité drastické změny nejsou naše vyhlídky zrovna nejlepší. Musíme jednat kolektivně. Potřebujeme silné, rozhodné vedení ve vládě, v podnikání a v našich komunitách, abychom zajistili udržitelnou budoucnost lidstva.“

Zdroj: Independent.com

Sdílet:
Loading...