Bude více než 1000 ostrovů v polovině tohoto století neobyvatelných?

5/5 - (1 vote)

Země se ohřívá a polární čepice tají, což má za příčinu stoupání moří. Následkem stoupání hladiny moří, jsou lidé bydlící v nízko položených oblastech, ohroženi. Nová studie financovaná americkou armádou zjistila, že více než tisíc nízko položených ostrovů a atolů na celém světě bude kvůli stoupajícím mořím neobyvatelných. Tato hrozba by mohla pro tisíce lidí i stovky klíčových vojenských základen, nastat do konce poloviny tohoto století. 

Americká armáda dlouhodobě financuje výzkum dopadů změny klimatu, především proto, že se týká strategických zájmů doma i v zahraničí. Například na začátku tohoto roku vydal Pentagon zprávu, že klimatické změny ohrožují více než polovinu všech vojenských základen.

Nedávná studie zkoumala vliv nárůstu hladiny moří na dodávky vody na ostrovech a vědci zjistili, že zdroje pitné vody na mnoha z těchto ostrovů (např. podzemní vody nebo nádrže) by se mohly znečišťovat mořskou vodou, a stačí k tomu nárůst hladiny oceánů o pouhých 15 palců.

Existuje několik scénářů, jak se celá situace bude vyvíjet. Ty nejlepší předpokládají nárůst hladiny o 15 palců ještě před koncem století a možná už v příštím desetiletí. Nejpravděpodobnější scénář je datuje celou událost až v letech 2040 nebo 2050, což je sice daleko ale pro některé 30 let uteče jako voda.

Ostrovy, jako jsou Maledivy a Marshalls, se stanou neobyvatelnými, i když se hladina moří zvýší podle nejoptimističtějších plánů nastíněných v plánech, jako je Pařížská dohoda. Ta se snaží omezit  celkové oteplování na méně než 2 ° C snižováním emisí uhlíku. I když je tento plán úspěšný, stovky ostrovů se stanou neobyvatelnými a stovky tisíc lidí se stanou klimatickými uprchlíky.

Změna klimatu má vliv i na americké vojenské základny založené na ostrovech v Pacifiku. Například zkušební stanice pro obranu balistických raket Ronald Reagan se nachází na několika atolech na Marshallových ostrovech a v příštích několika desetiletích může nastat situace, kdy tato stanice bude muset být přemístěna, v důsledku nárůstu mořské hladiny.

Na rozdíl od mnoha jiných enviromentálních problému, se tomuto nedá zabránit. Otázkou tedy není, zda se to stane, ale kdy se to stane. Můžeme jen doufat, že celá situace přijde co nejpozději, aby se mohl minimalizovat dopad přesunu tolika lidí.

Sdílet: