Sibiřský kráter Batagajka je tak velký, že je nyní viditelný i z vesmíru

5/5 - (2 votes)

Oficiálně známý jako „Kráter Batagaika“ je jedním z nejpřekvapivějších přírodních útvarů na světě. Nyní je Brána do podsvětí (jak ji také nazývají) tak velká, že ji lze vidět z vesmíru.

Obrovská proláklina o rozloze 80 hektarů a hloubce 91 metrů se nachází v Yanské vysočině na Sibiři. Vznikla v důsledku uvolnění dříve zmrzlého metanu pod roztavenou permafrostovou půdou. A s rostoucí globální teplotou se její růst zrychluje rychleji, než se očekávalo.

Kráter se prohlubuje

Nyní nový výzkum publikovaný v Geomorphology zjistil, že množství metanu a dalších uhlíkových plynů uvolňovaných při prohlubování kráteru dosáhlo 4 000 až 5 000 tun ročně. Výsledky podle hlavního autora studie „ukazují, jak rychle dochází k degradaci permafrostu“. Kromě toho varuje, že kráter pravděpodobně brzy ztratí všechny zbývající skleníkové plyny.

Glaciolog Moskevské státní univerzity Lomonosov Alexander Kizyakov , hlavní autor studie, spolupracoval s tuctem dalších výzkumníků na nové studii, publikované tento měsíc v časopise Geomorphology .

Kizyakov a jeho kolegové zjistili, že kráter téměř dosáhl skalního podloží, což znamená, že permafrost , který zbývá tát, téměř úplně roztál , a proto by vytvořil nové sesuvy půdy. Kizyakov ale poznamenal, že stále existuje šance, že tání bude pokračovat bokem.

Kizyakov řekl pro Atlas Obscura : „Expanze se očekává podél okrajů a směrem nahoru. Tato boční expanze je také omezena blízkostí skalního podloží, jehož vrchol se zjevně zvedá do sedla mezi nejbližšími horami, asi 550 metrů do kopce.

Výzkum byl založen na datech z více zdrojů

Tým byl schopen vytvořit trojrozměrný model toho, jak zmrzlý permafrost ustoupil během desetiletí trvajícího kolapsu, pomocí rozsáhlých dat z různých nezávislých zdrojů.

Dálkový průzkum Země s vysokým rozlišením – shromážděný jak satelitem, tak lety dronů nad Batagaikou – byl kombinován s permafrostem a dalšími vzorky půdy v polních expedicích v letech 2019 a 2023.

Všechna tato data byla zadána do jejich počítačových modelů. Tento model jim pomohl zmapovat a předpovědět tání podkladové geologické struktury permafrostu, aby zjistili, kolik a jaké materiály v něm tají a co se pak uvolňuje, ať už do spodní vody nebo do atmosféry.

Výsledky odhalily, jak Kizyakov řekl Popular Science , „dynamiku, se kterou se mění tvary terénu v zónách permafrostu“.

Nikita Tananaev , výzkumnice z Melnikov Permafrost Institute v Jakutsku, která nebyla zapojena do nového výzkumu, poznamenala, že tento únik z kráteru sám o sobě trvale mění okolní ekosystémy.

Tananaev řekla: „To způsobí významné změny v říčním prostředí a účinek usazenin unikajících z kolapsu [kráteru Batagaika] je pozorován i v řece Yana, hlavní řece v okolí.“

Výsledky výzkumu byly publikovány v časopise Geomorphology .

Sdílet: