Autentická a zachovalá morová maska ze 16. století je součástí výstavy lékařské historie

Od 15. století procházely celou Evropou vlny moru. Vysoce nakažlivá a smrtící nemoc si vyžádala nespočet životů. Aby se před ní lidé a zejména lékaři obcházející pacienty, mohli chránit, potřebovali ochranný oděv. Kdysi nic jako roušky, kombinézy, rukavice a ochranné brýle neexistovalo, proto vznikla tzv. morová maska. Jedna taková ze 16. století se dochovala dodnes a je součástí německé výstavy lékařské historie v Ingolstadtu.

To, co vidíte na fotografii je jeden z prvních prototypů morové masky pro lékaře. Tito lékaři se specializovali vyloženě na mor, proto název Moroví doktoři. Jejich úkolem bylo nejen léčit mor ale také hubit škůdce, kteří mor přenášeli. Každý z doktorů nosil takzvanou „Heraldovu hůlku” která sloužila k tomu, aby se nemuseli dotýkat pacientů nakažených morem. Doktoři také nabírali mrtvé lidi a odváželi je do hromadných hrobů.

Aby se lékaři sami nenakazili nosili speciální masku, která měla prodloužený zobák. Do něj si nalévali vonné olejíčky a byliny, protože různé druhy moru byly často doprovázeny nepříjemným zápachem. Prodloužený zobák měl symbolizovat ptačí zobák, jelikož ve středověké době se věřilo, že mor přenášejí ptáci. Z toho byl tvar masky odvozen.

Další nedílnou součástí ochranného obleku byl kožený klobouk se širokým okrajem, který odkazoval na lékařskou profesi. Již zmíněná Heraldova hůlka také nesměla chybět ve výbavě. Lékaři ji používali k vyšetření pacienta, aby se ho nemuseli dotýkat. Byla také druhem obrany, kdyby náhodou chtěl nějaký pacient na doktora zaútočit hůlka ho měla udržet dál. V neposlední řadě s ní odstraňovali oděvy z mrtvých.

Lékařští historici připisují vynález morové masky se zobákem Charlesovi de Lormeovi, který si v roce 1619 osvojil myšlenku ochranného obleku od hlavy až k patě po vzoru vojenských brnění. Celý oděv byl vyroben z voskované kůže a zakrýval každou část doktorova těla.

Zdroj: VIN

Sdílet:
Loading...