28 000 let stará skrytá pyramida byla objevena na vrcholu indonéské hory

Megalitická stavba Gunung Padang v Indonésii, známá od 19. století, leží zhruba 120 kilometrů od Javy. Dlouhou dobu byla veřejnost přesvědčená, že jde o starobylé náhrobky z velkých sopečných kamenů. Jenže hlubší pohled odhaluje daleko dramatičtější příběh.

Představitelé geofyzikálních oborů na svém výročním setkání ve Washingtonu DC, zveřejnili své nejnovější průzkumy této oblasti. Podle výsledků, megalitické struktury nepokrývají jen vrchní část hory, ale obklopují celé svahy, kde pokrývají plochu nejméně 15 hektarů. Jejich struktura je dosti stará a komplikovaná, což naznačuje, že nemusí jít vůbec o horu, jako takovou, nýbrž o nejstarší pyramidu.

Předtím než geologové zveřejnili výsledky šetření, provedli podrobný výzkum pomoci vícekanálového georadaru (GPR). Tento chytrý přístroj využívá vysokofrekvenční rádiové vlny, které jsou vysílány do země, následné odrazy vln pod povrchem dokáží odhalit geologické struktury. Byli provedeny i typické archeologické výkopy, kde byly odebrány vzorky z jádra kamenů. Jejich práce odhalila, že kameny nejsou jen na povrchu, ale jsou „zakořeněny do mnohem větší hloubky“.

„Kameny zde nebyly usazeny ve stejném období, jsou složeny z několika vrstev z po sobě jdoucích období. Nejvyšší vrstva je tvořena vodorovnými hromadami kamenitých sloupcovitých hornin, které tvoří terasy a zdobí exotické uspořádání stojatých sloupů tvořících stěny, cesty a jiné prostory.“

Nejprve se předpokládalo, že jde o přírodní skalní útvary, druhá vrstva je pohřbena mezi 1 a 3 metry pod zemí a skládá se z podobných sloupcovitých hornin o tloušťce několik metrů. Třetí vrstva se rozprostírá asi 15 metrů hluboko a je tvořena umělými skalními úlomky.

Pomocí radiokarbonové metody datování, geologové předběžně určili věk hornin. První vrstva byla postavena před 3000 lety, druhá byla postavena o ještě 1000 let dříve no a třetí byla postavena před více než 9500 lety. Tato struktura je tedy pravděpodobně stará 28 000 let.

Jak poznamenal server Live Science, podlouhlá konstrukce se může podobat pyramidě, ale liší se od konstrukcí Mayů, které kladly důraz na symetrii.

Geologové dospěli k závěru, že jejich nálezy jsou pouze předběžné a pozemek na, kterém se kameny nacházejí, si zaslouží větší pozornost. Zvláště pak oblast pod povrchem megalitické stavby včetně dutin a komor, které jsou pohřbeny hluboko pod povrchem. Co mohou obsahovat? Zatím nám musí stačit představivost.

Zdroj: AW

Sdílet:
Loading...