2020 – rok zabíjení lidí vládami světa

Rok 2020 je rokem, kdy vlády po celém světě zabily statisíce svých vlastních občanů a milióny odsoudily k smrti. A ne kvůli válce, ale kvůli plánované destrukci způsobené PLANdemií.

Do roku 2003 se zdálo, že hromadné zabíjení vlastního obyvatelstva je za námi a zvěrstva, která se děla během druhé světové války, už nikdy nenastanou. Nicméně v roce 2003 nastala invaze v Iráku a „kouzlo“ bylo přerušeno.

Jistě, lidé umírali po celém svět, ale my jsme věřili, že žijeme v době, kdy je masové zabíjení za námi. Také jsme věřili, že vláda nikdy nebude trestat své vlastní občany. V roce 2020 to ale už není pravda.

Jen podle odhadů samotné londýnské vlády zemře v příštích letech v důsledku blokády, kterou způsobila pandemie koronaviru až 185 000 občanů jejich země. Toto číslo není zrovna malé, když si navíc uvědomíme, že Británie je jen malou částí rozvinutého světa, který byla Covidem poznamenána. V globálním měřítku by byly tyto odhady mnohonásobně větší.

Řeč je především o úmrtí, ne z důvodu onemocnění Covidem-19, ale kvůli skutečnosti, že po mnoho měsíců byly a často stále jsou, záchranné a život prodlužující zdravotní systémy odstaveny. Jinými slovy je jich nedostatek, protože se šetří pro lidi, kteří je budou potřebovat v důsledku onemocnění Covidem-19. Na tato opatření doplatí zejména pacienti s těžkými chronickými nemocemi, srdečními chorobami a rakovinou.

V zemích třetího světa má od počátku přístup k pokročilé léčbě srdečních onemocnění a rakoviny pouze malá část populace, takže s nástupem pandemie se celá situace ještě zhoršila. Tím, že nemocnice blokují přístroje potřebné pro lidi s nákazou koronaviru, se v zemích třetího světa rozmáhá tuberkulóza, malárie a bohužel i podvýživa. Podle odhadů do konce roku 2020 z důvodu uzavírání hranic zemře na podvýživu dalších 128 000 dětí.

WHO také odhaduje, že dojde až k 1,4 milionům dalších úmrtí na tuberkulózu, k 380 000 dalším úmrtím na malárii a až k 500 000 dalším úmrtím na HIV. Když to všechno sečtete, dostaneme 2 až 5 miliónů lidí odsouzených k smrti jejich vlastními vládami.

Sdílet:
Loading...