Znáte Andělský hrad? Měl se tu zjevit archanděl Michael

Rate this post

Na historické budovy a starobylé ruiny narazíte v Římě na každém rohu. Staletí starý hrad na pravém břehu řeky Tibery je ovšem k nepřehlédnutí, a to hlavně když míříte do Vatikánu. Masivní stavba je jednou z dominant města. Dnes je stavba známá pod názvem Andělský hrad (Castel Sant’Angelo). Jeho původní jméno a účel však v historii tkvěly v něčem úplně jiném.

Původně si kruhovou stavbu vybral římský císař Hadrián za mauzoleum pro sebe a svou rodinu. Výstavba začala v roce 123 našeho letopočtu, a císař na ní sám dohlížel. Kruhovitá stavba byla postavena uprostřed čtvercové základny. Její vrchol zdobí zlatá socha císaře Hadriána, jako symbol vítězství. Císař také nechal postavit most, vedoucí nad řekou k mauzoleu z druhé strany města. Krátce po dokončení stavby Hadrián zemřel.

Jeho nástupce, císař Antonius Pius, Hadriánův projekt dokončil. V roce 139 n. l. byla dokončena hrobka Hadriána, která byla následně umístěna do mauzolea. Dlouhá léta pak sloužila stavba jako pohřebiště císařů a jejich rodin. Až do konce 3. století, kdy byla stavba opevněna a měla sloužit jako ochrana před nájezdy útočníků. V 5. století byl pak Řím napaden Góty, kteří mauzoleum vydrancovali a hrobky císařů zničili.

Své jméno hrad získal až v 6. století, kdy se papeži Řehoři Velikému zjevil archanděl Michael, který mu dal znamení o konci morové epidemie (zasunul meč do pochvy). Tento příběh stále udržuje živý bronzová socha anděla, která se nachází na vrcholu hradu. V následujících letech se stal hrad majetkem církve a na dlouhá léta se stal útočištěm papežů během invazí, které město postihly.

Hrad byl neustále vylepšován novými přístavbami. Ta nejdůležitější byla stavba tajné chodby v roce 1277. Chodba zachránila životy nejméně dvou papežů. Papež Alexandr VI. jej použil, když byl Řím v roce 1494 napaden Karlem VIII. A papež Klement VII. využil chodbu během vyplenění Říma v roce 1527.

Později využívali papežové hrad nejen jako sídlo, ale také jako vězení. V roce 1901 byl hrad restaurován a změněn na muzeum. Dnes zde najdete bohatě zdobené papežské byty, muzeum vojenské historie a působivé renesanční obrazy. Dodnes si budova zachovala svou majestátnost i význam.

Sdílet: