Žijeme ve třech vesmírech současně?

4.5/5 - (2 votes)

Všeobecně vesmír chápeme jako něco, co nás obklopuje, co zahrnuje nespočet galaxií, sluneční soustavu, hvězdy, planety a nás. Co když má ale každý z nás v sobě vesmír? A ne jeden, ale hned dva nebo tři, ve kterých vedeme naše životy. Podívejme se na tuto myšlenku podrobněji.

Vesmír jako fyzická věc, je něco, co nás obklopuje, fyzická realita, kterou můžeme pozorovat například pomocí moderních teleskopů. Dokážeme ji tedy vnímat našimi smysly.  Existuje ale také myšlenkový vesmír. Tedy informace, logické řetězce, předpoklady, závěry, úsudky, systém hledisek a hodnot. To vše jsou složky druhého vesmíru, ve kterém člověk žije.

To, co se děje v hlavě jednotlivce, nemusí souviset s univerzální realitou. Lidské myšlení je svět, který si každý vytváří sám pro sebe. Tvoří, upravuje a doplňuje. Proto můžeme říct, že každý z nás je tvůrcem celého jedinečného vesmíru.

Další vesmír pak tvoří naše sny, kde se setkává naše myšlení s realitou. Není to ale jen místo setkání. Sny mají své nevýlučné komponenty. Stejně jako v ostatních vesmírech i zde existují jisté komponenty, určitá logika a význam. I když jej člověk občas nedokáže pochopit.

Obecně se předpokládá, že sny jsou tvořeny předchozími zkušenostmi člověka. Ovšem toto je velmi zjednodušené vysvětlení, které není zcela pravdivé. Lidé totiž často vidí, co předtím nikdy neviděli a prožívají, co předtím nikdy neprožili nebo co se vůbec neděje na naší planetě.

Každý z nás tedy nežije v jednom ale hned ve třech vesmírech současně. Je dost možné, že spolu určitým způsobem souvisí. Například myšlenka, která vznikla, může být výsledkem snu a může sloužit jako důvod pro vytvoření reálného objektu.

Trojúhelník existence, tři vesmíry

Trojúhelník existence označuje tři vesmíry, ve kterých žijeme současně. První vytvořil člověk (vesmír-realita), druhý byl vytvořen člověkem (vesmír – myšlení) a třetí je výsledkem interakce reality a myšlení (vesmír – sen).

Zároveň není trojúhelník existence statický, naopak je v neustálém pohybu. Z toho důvodu nemáme každý den stejné myšlenky, každou noc vidíme různé sny a to, a to co se dnes děje ve skutečnosti, neodpovídá tomu, co se stalo včera.

Také se tento trojúhelník neustále zvětšuje. Realita se rozšiřuje, objevují se nové hvězdy, planety a objekty vytvořené člověkem. I naše myšlení je čím dál tím rozvinutější, už dnes víme víc než včera. A v neposlední řadě sny odrážejí stále nové výsledky interakce reality a myšlení s příměsí něčeho vlastního.

Sdílet: