Záhada smaragdové desky: Obsahuje znalosti dávno ztracené Atlantidy?

Pochopení chodu vesmíru, života a jeho vzniku, smrti, prazákladu existence úplně všeho a hlavně systému, na kterém všechno kolem nás, i my sami fungujeme – to má skrývat tajemná smaragdová deska. Nicméně má to jeden háček. Originál se totiž ztratil a zachovány zůstaly jen jeho pozdější překlady. Je možné, že smaragdová deska skutečně ukrývala všechno vedení světa, které dešifrují a pochopí jen ti osvícení?

Tato starodávná deska, jejíž vznik není znám. Je připisována Hermu Trismegistovi. Ten měl být podle legendy jeden z posledních Atlanťanů, kterému se podařilo přežít katastrofu a později přišel do Egypta. Tam je pak považován za boha moudrosti Thovta. Je možné, že deska obsahovala starodávné znalosti Atlantidy? A je vlastně důkazem toho, že starodávná Atlantida skutečně existovala? Thovt měl totiž přijít do Egypta z důvodu zachování znalosti zanikající kultury Atlantidy.

Bůh moudrosti Thovt

Smaragdová deska je považována za základ vědy hermetismu. Údajně měla obsahovat tajemství přeměny látek. Největší nevýhodou je, že se nezachovala původní smaragdová deska, ale jen překlady, přičemž nejstarší z nich jsou až ze 7. století!

Zachovala se alchymie z Atlantidy?

Originál desky nemá být vyroben ze smaragdu, ale ze vzácného křišťálu, kteří vyrobili Atlanťané. Může jít o samotný kámen mudrců? Tento křišťál má být totiž nezničitelný a zelený, a z tohoto důvodu se deska nazývá smaragdová – pro její podobnost se smaragdem.

První deska podle dochovaného překladu obsahuje příběh Thovta: “Já, Thoth-Atlanťan, mistr mystérií, strážce záznamů, mocný král, mág, žijící z generace na generaci, chystám se vložit do Síní Amenti, stanovených jako pomoc těm, kteří přijdou potom, tyto záznamy moudrosti Velké Atlantidy.”

Dokáže někdo pochopit moudrost smaragdové desky?

“Je spravedlivé, jisté, skutečné, že to, co je dole, je jako to, co je nahoře a to, co je nahoře, je jako to, co je dole, aby dokonané byly divy jedné věci.”

Toto je nejčastěji používaný verš, který desky obsahují. Dodnes však nikdo nedokáže pochopit, co tím Thovt myslel. O jejich pochopení se snažil dokonce i samotný Isaac Newton, avšak podle zjištěných informací neúspěšně.

Je však otázkou, zda dochované překlady obsahují plný smysl a jsou geniálním shrnutím znalostí Atlantidy nebo jde jen o prázdné fráze, které nám bez originálu nedají nějaký hlubší smysl …

Sdílet:
Loading...