Víte v kolika letech se stane člověk skutečně dospělým? V 18 to rozhodně není.

Zatímco podle českých zákonu je za dospělou osobu považován každý, kdo dovrší 18 let, podle neurologů tomu tak zdaleka není. V tomto věku totiž není náš mozek ještě dostatečně zralý, teprve prochází významnými změnami, které nás mohou ovlivnit navždy. Podle odborníku se stáváme plně dospělými až ve věku 30 let.

Nejen neurologové zastávají názor, že věk, ve kterém skutečně dospějeme je pro každého jednotlivce jiný. Na základě provedeného výzkumu se ale shodují na tom, že v 18 letech to rozhodně není. V této době totiž náš mozek prochází významnými změnami, které mohou ovlivnit naše dosavadní chování a zvýšit pravděpodobnost vzniku duševních chorob.

Profesor a neurolog Peter Jones z univerzity v Cambridge pro magazín Independent uvedl „To, jak definujeme přechod z dětství do dospělosti je čím dál absurdnější. Jde o mnohem víc než o pomyslný přechod. Jde o složitý a významný proces, který se odehrává během tří desetiletí.“

Profesor Jones je jedním z mnoha neurologů, kteří se účastnili hromadného setkání, pořádaného Akademií lékařských věd v Oxfordu. Podle něj si hranici dospělosti, tedy ve většině zemí 18 let, určily vzdělávací, zdravotní a právní systémy pro svůj prospěch, nikoliv z pohledu medicíny a toho, kdy naše tělo, respektive mozek, dozrává do skutečné dospělosti.

Zdroj: independent.co.uk

Sdílet: