Proč si lidé myslí, že viděli ducha? Věda má pro to své vysvětlení

Navzdory všem zprávám o pozorování duchů, neexistují žádné důkazy podporující přítomnost nadpřirozených bytostí mezi námi. Ani věda dosud nebyla schopna prokázat existenci duch. Dokázala však vysvětlit, proč lidé věří, že tyto přízraky viděli.

Ve videu YouTube kanálu Vox, identifikuje paranormální vyšetřovatel Joe Nickell fenomén, který si lidé často pletou s paranormální aktivitou. Jedním z vysvětlení je infrazvuk nebo zvukové vlny, které jsou pod úrovní zaznamenatelnou lidským uchem. Takový jev pak vede k tou, že zvuky bude cítit a ne slyšet.

Přestože je vaše ucho nemůže vnímat, vaše tělo má jiné typy receptorů. To může způsobit zimnici, určitý pocit nevolnosti, deprese, a dokonce i halucinace.

Další příčinou, proč si lidé myslí, že byli svědky paranormální aktivity, je také spánková paralýza. Stav, kdy jste bdělí ale nedokážete hýbat svým vlastním tělem. Jde o dočasnou neschopnost provádět jakýkoliv druh dobrovolného pohybu, ke kterému dochází během přechodného období mezi spánkovým stavem a stavem bdělosti.

Dokonce i v experimentu z roku 2014 byli vědci schopni replikovat přízračné pocity v laboratoři interferencí se senzomotorickým vstupem mozků účastníků.

Posledním možným důvodem, který je uveden ve videu, je smutek. Toto vysvětlení se týká spíše emočního stavu, kdy bolest ze ztráty milovaného člověka vede jedince k tomu, aby jej viděl. Neurovědec Oliver Sacks dokonce vysvětluje, že jde o běžnou součást truchlení, vidění tváře zesnulého zmírňuje bolest.

Skutečnost, že věda nebyla schopna prokázat existenci duchů neznamená, že je nemůžete vidět. Jen je velmi pravděpodobné, že paranormální jevy jsou způsobené jinými důvody, než si myslíte.

Zdroj: Mi

Sdílet: