Velké množství jaderného odpadu je uloženo v tajících ledovcích celého světa, představují hrozbu?

Tání ledovců a jejich rozpouštění do světových oceánů podle nového výzkumu představuje potencionální časovanou bombu. Ledovce napříč celým světem v sobě totiž ukrývají velké množství jaderného odpadu.

Odborníci analyzovali dohromady 17 míst pokrytých ledovci, mezi nimi byly například Arktida, Island, Alpy, Antarktida a mnoho dalších. I když to může znít neuvěřitelně, na každém z míst byl detekován jaderný odpad, který se sem dostal radioaktivním spádem a usadil se v ledovcích, kde přebývá do dnes. V některých případech je koncentrace radioaktivního materiálu řádově vyšší než v oblastech, kde se ledovce nevyskytují.

Výsledek analýzy jen poukazuje na to, jak daleko se může dostat radioaktivní spad z jaderných katastrof, jako byl Černobyl a Fukušima. Odborníci ale také varují, že probíhající klimatické změny, které vedou k tání těchto ledovců, s sebou mohou přinést potencionální hrozbu v podobě opětovného uvolňování radioaktivního materiálu.

Radioaktivní spád vytváří na ledové a sněhem pokryté ploše těžší usazeninu než na jakémkoliv jiném místě. Co ale odborníkům zatím není jasné, jak by mohl znovu uvolněný jaderný odpad kontaminovat životní prostředí a potravinový řetězec. Právě tento problém bude dalším předmětem jejich studie, která ještě nebyla oficiálně zveřejněna. Nicméně výsledky výzkumu již byly prezentovány na Valném shromáždění Evropské unie pro geologické vědy (EGU), konané tento rok.

Zdroj: sciencealert.com