Ve stejnou dobu existují dvě verze reality. Potvrdil to nejnovější kvantový experiment

Rate this post

To, jak chápeme realitu se nám sice může jevit jednoznačně, ale z pohledu fyziky je naše vnímání zkreslené. Všechny naše smysly, to co vidíme, slyšíme, nebo cítíme formuje naši představu o světě a realitě. Ale z pohledu fyziky to není takové, jak se nám může zdát.

Fyzici se rozhodli otestovat myšlenkový experiment známý jako Wignerův přítel. Jeho nastavení není příliš složité. Třeba uvažovat nad kvantovým systémem, který má dva stavy v tzv. superpozici. To znamená, že pokud systém neodměříte, obě stádia systému existují současně. Experiment je podobný jako Schrödingerova kočka.

Myšlenkový experiment probíhá asi takto. Dva vědci jsou v laboratoři. Jeden vědec měří pozici fotonu, druhý k měření přihlíží. Jelikož chování fotonu nelze předvídat, pro druhého vědce je foton v superpozici. První vědec provede měření, ale jeho závěr si nechá pro sebe. Druhý vědec tak přijímá skutečnost, že výsledek měření existuje ve všech možnostech.

Navzdory protichůdnému zjištění jsou závěry prvního i druhého vědce správně. Existují tak dvě odlišné reality, o kterých se nedá říci, že by některá z nich byla vyhodnocena špatně. Oba vědci tak zažili totéž, ale jejich realita ze zážitku je odlišná.

Testování této myšlenky nebylo dosud možné. Nicméně nedávno byli vědci schopni vytvořit model kvantové mechaniky, který by tento pokus reprodukoval v laboratorních podmínkách.

Jak vysvětluje portál MIT Technology Review, pokus zahrnoval pozorovatele, kteří představovali měřící přístroje a šest kvantových fotonů zapletených v párech, rozdělených právě mezi měřící přístroje. První skupina měřicích přístrojů změřila fotony a zjistila jejich výsledek. Druhá skupina přístrojů zase zjišťovala, zda jsou fotony v superpozici.

Pokus dospěl k závěrům, jaké předpověděl Wigner. Obě reality mohou existovat současně, i když mají protichůdné výsledky.

Zdroj: IFLScience.com

Sdílet: