Už jste viděli nejstarší domácí úkol? Pochází se starověkého Egypta

Po více než čtyřiceti letech bude ve Velké Británii vystaven nádherný artefakt, odkazující na život starodávných Egypťanů, konkrétně na učení malých dětí. Řeč je o tabulce, která je jakousi starou obdobou dnešních domácích úkolů, dítě se na ní učilo psát dopisy.

Tabule dokazuje, že děti té doby byli školou povinni a dělali domácí úkoly. Samozřejmě výuku mohli navštěvovat jen chlapci z bohatých rodin. Tabule je vyrobená z vosku a orámována dřevem, pochází z 2. století našeho letopočtu. V té době byl Egypt pod vedením římské říše.

Artefakt odhaluje starověkou výuku, kterou podstupovali děti před více než 1800 lety. Bohužel domácí úkol není podepsaný, takže totožnost žáka není známa, nicméně v té době bylo formální vzdělávání zásadně výsadou mužů z bohatých rodin.

Zdroj: Copyright British Library Board

Podle obsahu na tabulce šlo zrovna o hodinu starověké řečtiny, probíralo se čtení, psaní ale i násobilka. Jak si můžete všimnout na fotografii, první dvě linky jsou nakresleny zřejmě učitelem a dole je měl napodobit žák, ten už měl asi méně vypsanou ruku. Podle ředitele výstavy Petra Totha, věty nesloužili jen k procvičení abecedy, ale také k předání morální lekce.

„Nešlo jen o výuku psaní, věty v sobě nesou také poselství, povznášející mysl.“ Uvedl Toth pro Live Science.

Tyto poselství zahrnovaly věty jako „Měli byste přijímat rady jen od moudrého člověka“ nebo „Nemůžete věřit všem svým přátelům.“

Namísto tabulí a sešitů, které používáme dnes, ve starověkém Egyptě použili ztmavlý vosk, který roztavili a vylili jej do dřevěného rámu, kde uschl. Ostrým nástrojem, pak mohly děti psát na tabulku jako do sešitu.

Je opravdu pozoruhodné, že tabulka o velikosti knihy, přežila téměř 2000 let. Vosk se obvykle následkem vlhkosti rozkládá, suché klima Egypta ji pomohlo zachovat.

Tabulka, kterou získala britská knihovna v roce 1892, nebyla od sedmdesátých let vystavena. Nyní bude součástí rozsáhlé výstavy na téma Psaní: Tvorba naší značky. Výstava zahrnuje 5000 let historie psaní, od starověkých civilizací až po současnost a bude otevřena od dubna 2019.

Zdroj: Live Science, IFLScience