Tajemné místo Šumavy: vrch Mouřenec

3.2/5 - (4 votes)

Nedaleko malé vesničky Annín, která je součástí obce Dlouhá Ves v okrese Klatovy, se nachází vrch Mouřenec, kde stojí kostel svatého Mořice. Na první pohled zapůsobí na každého turistu velmi idylicky, ale podle starých pověstí bylo právě místo, kde je dnes kostel postavený, pohanskou svatyní a pohřebištěm. A možná i z tohoto důvodu se na místě nahromadilo množství negativní energie a odehrávají se zde různé paranormální jevy. S čím vším se zde můžete setkat?

Velmi silná negativní energie

Už při cestě na vrch Mouřenec může každý turista na vlastní kůži pocítit mimořádně silnou negativní energii poblíž skalního masivu. Odborníci proto doporučují, abyste se u této skály dlouho nezdržovali, v opačném případě může delší zdržení způsobit citlivějším osobám psychické i fyzické problémy, které se mohou projevovat i několik dní poté, co toto místo opustíte.

Potvrdil to i český psychotronik Pavel Kozák ve své knize Tajemná místa od Blaníku k Sušici, když řekl: „Skalní hřeben je místem záporné zemské síly, což v minulosti kdosi využil k magickým praktikám. Proto se i dnes na něm zdržuje démon a jistě může sestoupit až k cestě, když pocítí potřebu lidské bioenergie. “

První kostel, který stál na vrchu Mouřenec, byl dřevěný kostelík, který byl postaven někdy na počátku 11. století a v 13. století byl dřevěný kostel nahrazen kamenným. Kolem kostela je hřbitov, jehož součástí je i kostnice. A právě zde se nachází několik tisíc kosterních pozůstatků, které by měly patřit švédským vojákům, kteří padli během třicetileté války.

K tomu se váže i jedna pověst o místním hospodáři, který se chtěl ubránit nájezdům vojenských band, a tak vykopal hlubokou jámu, na její dno dal ostré kůly. Jámu zamaskoval, a když do ní spadli vojáci, ještě zaživa je zasypal hlínou. Od té doby se prý na vrchu Mouřenec ozývají záhadné sténání a vzdychání, které přicházejí odnikud.

Strašidelný hřbitov

Velmi silnou negativní energii je podle psychotroniků cítit i v západní části hřbitova, kde mělo dojít během středověku k hromadné a násilné smrti množství lidí. Navíc podle několika nevratných důkazů, se zde těla nebožtíků v zemi vůbec nerozkládají a místní o nich hovoří jako o živých mrtvých.

Odborníci však na to mají racionálnější vysvětlení. Podle nich má půda zde velmi zvláštní složení, které zabraňuje přirozenému rozkladu těl. Stará pověst však hovoří o tom, že hřbitov je prokletý, na co již v minulosti měli doplatit vykradači hrobů, kteří zde přišli někdy po druhé světové válce. Staré zápisky hovoří o tom, že čtyři vykradači hrobů doplatili na kletbu, která se váže k hřbitovu na vrchu Mouřenec a krátce na to všichni náhle zemřeli. Podle očitých svědků se mají na vrchu zjevovat duchové a přízraky těch, kteří zde zemřeli násilnou smrtí.

Český vrch Mouřenec je také podle záhadologů místem, ke kterému se váže mnoho nevysvětlitelných událostí a paranormálních jevů, a také proto se o něm hovoří v množství šumavských pověstí.

Sdílet: