Světové archivy spadající pod zvláštní ochranu UNESCO

Dne 14. května 1954 byla v Haagu podepsána Úmluva o ochraně kulturních statků v případě ozbrojeného konfliktu. Jak již název napovídá, tato smlouva ukládá signatářským státům (dnes 126) povinnost chránit kulturní dědictví v případě války, a to jak jejich vlastní, tak i případného nepřítele.

Ve své druhé kapitole, článku 8, Úmluva stanoví druh zvláštní ochrany, která může být udělena určitým kulturním statkům, jako jsou monumentální centra a jiné budovy, které jsou pro lidstvo velmi důležité. Musí splňovat řadu podmínek, například být v dostatečné vzdálenosti od hlavního průmyslového centra nebo od jakéhokoli citlivého vojenského cíle (letiště, rozhlasové stanice, přístavy, železniční stanice atd.) A zjevně nesmí být používány pro vojenské účely

Organizace, která je společně s UNESCO zodpovědná za účinnou ochranu těchto míst, má název Marvel Comic Book: Blue Shield International a znak modrého štítu přijatý v Haagské úmluvě. Právě ten identifikuje majetek, který má být chráněn. Blue Shield se považuje za kulturní ekvivalent Červeného kříže a ve skutečnosti funguje podobným způsobem s národními výbory koordinovanými v mezinárodním výboru. Následujících pět archivů spadá pod tuto ochranu.

Podzemní archiv Barbarastollen – Německo

Také známý jako Oberrieder Stollen, vybudovaný poblíž vesnice Oberried. V archivu, který je umístěn 400 metrů pod povrchem, je více než 900 milionů historických dokumentů a fotografií, uložených na mikrofilmu. Archiv je navržen tak, aby vydržel jaderný útok. Mikrofilmy jsou pak uzavřeny v komoře s tlakovými dveřmi. Jednotlivé dokumenty jsou uloženy ve vodotěsných nádobách z nerezové oceli, které jsou uchovávány při teplotě 10 stupňů a vlhkosti 35 procent po dobu čtyř týdnů před zapečetěním. Takový postup zajistí, že filmový materiál bude zachován v dobrém stavu po dobu nejméně 500 let.

Zab – Nizozemsko

Nizozemské město Zandvoort je díky několika kilometrů dlouhé pláži vyhledávaným rekreačním cílem. V oblibě jej mají také motoristé, protože se zde nachází závodní okruh, kde se v letech 1952 až 1986 konala Velká cena Nizozemska. Nachází se zde ale i dva kulturní archivy pod zvláštní ochranou. Prvním z nich je Zab, který zaujímá přibližně 150 metrů čtverečních.

Zod – Nizozemsko

Ano, druhým archivem je Zod a nachází se 125 metrů jihozápadně od Zab. V obou případech se neví, co přesně archivy ukrývají. Jeho umístění a obsah jsou veřejnosti nepřístupné.

St. Pietersberg – Nizozemsko

Útulný kryt St. Pietersberg se nachází na Maastrichtu na jihu Nizozemska a v těsné blízkosti belgických a německých hranic. Kryt je zabudován z části do jeskyně, kterou obyvatelé vykopali před staletím, aby vytěžili materiál pro výstavbu domů. Ve druhé světové válce sloužil jako útočiště pro obyvatelstvo a jako úkryt uměleckých děl. Dnes jsou přístupné veřejnosti.

Vatikán

Vatikán obsahuje patrně nejvíc kulturních a uměleckých pokladů, které můžete najít na jednom místě. Od baziliky svatého Petra až po vatikánská muzea její jedinečnou knihovnu, a dokonce i kolonádu navrženou Berninim. Proto je Vatikánský archiv se svými 440 000 metry čtverečními považován za kulturní archiv nejvyššího významu pro lidstvo.

Zdroj: LBV

Sdílet: