Středověký kodex má ukrývat zlověstné tajemství: Psal ho sám ďábel?

Záhada chybějících stran největšího středověkého rukopisu, tzv. Codex Gigas, stále přitahuje pozornost historiků a autorů konspiračních teorií. Kniha pocházející z mnišského kláštera Podlažice v Česku, kterou údajně napsal sám ďábel, je uložena ve Švédské královské knihovně ve Stockholmu. Zajímavé je i to, že navzdory své jedinečnosti nebyla nikdy zkopírována.

Codex Gigas nazývaný i Obrovský kodex je považován za největší rukopis na světě. Svázaný je v dřevěných deskách o rozměrech 920 × 505 × 22 milimetrů. Váží 80 kilogramů a původně měl 320 listů. V 17. století na konci třicetileté války se ocitl v rukou švédské armády, zřejmě i proto je dodnes uložen v Královské knihovně ve Stockholmu.

Vzácný rukopis byl údajně napsán v dnes již neexistujícím klášteře v Podlažicích v blízkosti dnešní Chrudimi v 13. století. Jeho autorem byl mnich, který se zavázal, že rukopis napíše za jedinou noc a shrne v něm všechny vědomosti tehdejšího světa, konkrétně o tehdejší katolické církvi, medicíně a magii. Tímto způsobem se chtěl kát, protože porušil mnišský slib.

S blížící se půlnocí prý unavený boží služebník požádal o pomoc ďábla a zaprodal mu svou duši. Satan nabídku přijal, a to je důvod, proč se jeho podobizna nachází na více stranách knihy. Právě proto se rukopisu někdy říká i Ďáblova Bible. Záhada jejího vzniku a případná účast samotného ďábla při jejím psaní není však to jediné, co přitahuje pozornost historiků. Po požáru v roce 1697 totiž z knihy zmizelo několik stran. Jejich obsah tak zůstává tajemstvím a otevírá prostor pro spekulace.

Zastánci konspiračních teorií jsou přesvědčeni o tom, že stránky byly odstraněny úmyslně a záměrně i spálené, protože obsahovaly apokalyptický text, tzv. Satanovu modlitbu. “Je přinejmenším zvláštní, že nejslavnější kniha ve středověku nebyla nikdy zkopírována, přestože je považována za unikát, protože ji napsal sám ďábel,” zpochybňují odborníci původ díla a důvod zmizení několika stran.

Zároveň tvrdí, že ani členové Cisterciánského řádu, ani benediktinští ani písaři u soudu císaře Rudolfa II. a ani Švédové přesně nevěděli a nevědí, za jakých okolností kniha vznikla a proč je na ní podobiznu satana. Dodnes není známo ani to, co bylo obsahem chybějících stran. Všechno jsou to pouze dohady o Ďáblově modlitbě. Mnozí se také shodují v tom, že tyto strany mohly obsahovat pravidla života benediktinů.

Sdílet:
Loading...