Staré vydání Bible z roku 1813 prorokuje obnovu světa v roce 2025

3/5 - (2 votes)

V Bibli se objevuje mnoho proroctví a většina z nich se i naplnila. Někteří badatelé dokonce tvrdí, že jsou v Bibli ukryté varovné zprávy ve speciálním jazyce. A pak také existuje staré vydání Bible z roku 1813, které údajně uvádí, že svět, tak jak jej známe, přestane existovat v roce 2025 a přijde svět nový.

Jednou z nejzajímavějších otázek moderní eschatologie je přesné datování doby, ve které se momentálně nacházíme. Podle gregoriánského kalendáře jsme v roce 2023, podle islámského v roce 1445, a podle hebrejského v roce 5783.

Eschatologie, je soubor náboženských přesvědčení zabývající se buď posledními věcmi člověka, nebo posledními otázkami světa, jako je konec času, vzkříšení apod.

Všechny kalendáře počítají dny od určitého data. Křesťané tedy počítají čas od narození Krista, muslimové počítají čas od data migrace proroka Mohameda z Mekky do Medíny a Židé počítají čas ode dne, kdy byl stvořen svět. Toto je běžné chronologické rozhodnutí, počítat od něčeho.

1813 Bible ukazuje podivnou chronologii

Předmluva k Bibli z vydání z roku 1813 obsahuje zajímavou chronologii, ojedinělou svého druhu, která označuje rok 2025 jako rok konce světa nebo jako příchod Krista. V předmluvě se uvádí: „Potom uvažujeme, že od Adama do Krista 3974 let, 6 měsíců a 10 dní. A to od narození Krista až do tohoto roku 1814 let. Celkový počet let od počátku světa do tohoto roku je pak 5788 let 6 měsíců a 10 dní.“

Podle tohoto schématu to vypadá, že rok 1814 byl 5788. rokem od stvoření světa. V důsledku toho bude současný rok 2023 odpovídat roku 5998 – 5999. V příštích dvou letech bude dokončeno šesté a poslední tisíciletí, po kterém bude následovat Velký změna.

Velká změna jako „konec světa“

Někteří s touto změnou spojují konec světa, jiní příchod lidu svatých, o kterém píše prorok Daniel. Ale bylo nám řečeno, že neznáme ani den, ani hodinu konce světa. Mnoho proroctví je věnováno rozvoji království Předchůdců. Zdá se, že pochopení věci ze strany editorů Bible v roce 1813, dobrovolně či nedobrovolně, ukazuje na tuto slibovanou změnu.

Jedinečnost chronologie použité v Bibli z roku 1813 je dvojí. Především se netvrdí, že pochází ze stvoření světa, zachovává příběh od Adama, aniž by zároveň specifikovala, z jaké doby Adamova života. Za druhé, tato chronologie se liší od oficiálně přijímané chronologie v Byzanci a od židovské chronologické kalkulace.

Někteří Bibli nazývají jako Bibli napoleonských válek. Mimochodem v roce 1834 vyhořel Westminsterský palác v Londýně, řada požárů kulturních objektů a celých měst se prohnala Evropou i USA. Na počátku a v polovině 19. století se někdo globálně pustil do nahrazení kalendáře Stvoření světa a ukradl z něj přibližně 215 let. Ve skutečnosti nyní žijeme téměř v roce 6000.

Sdílet: