Stále více historiků zpochybňuje existenci Ježíše Krista. Jde jen o smyšlenou postavu?

V dnešní době čím dál víc historiků zpochybňuje existenci Ježíše Krista, jako skutečné osoby. Hlavním důvodem je nepřesnost historických textů, jejich autoři jsou totiž čistě náboženští učenci nebo ateisté se sekerou v ruce, obrazně řečeno. Druhým důvodem je nedostatek historických zdrojů. Ačkoliv o Ježíši vypráví křesťanská i židovská víra, a dokonce i islám, jeho existenci to nepotvrzuje. V Bibli se například nenachází ani zmínka o Ježíši mezi roky 12 a 30.

Historici mají totiž hned několik metrik, co se týče důkazního břemene. Pokud například píše autor o předmětu po více než 100 letech od jeho vzniku, nepovažuje se za platné. Další důležitou metrikou je platnost autorství. Pokud nemůže být jasně určen autor je záznam mnohem méně spolehlivý a důvěryhodný.

Podklady, které máme dnes v rukou, pochází ze zdrojů vytvořených desetiletí poté, co k údajným skutečnostem došlo a jsou sepsány autory evangelií, kteří chtěli prosadit víru. Samotná evangelia si navíc také protiřečí. Dalším problémem je, že mnohé z nich nejsou spojené s žádným skutečným jménem, pouze s jakýmsi apoštolem, který „ručí“ podpisem na rukopise. To vše jsou důkazy o tom, že evangelia byla několikrát během let značně editována.

Zdroj: Unsplash.com

David Fitzgerald ve své knize Nailed: Ten Christian Myths That Show Jesus Never Existed at All popisuje další z problémů, který představuje fakt, že většina historiků, kteří na počátku našeho letopočtu o Ježíši psali, byli ve většině křesťané. Jejich primárním zdrojem byly svaté texty, a proto je nelze považovat za objektivní a nezávislé.

Zdroj: Unsplash.com

Nicméně stále hovoříme pouze o domněnkách. Chybí nám sice historické prameny, které by existenci Ježíše potvrdili, ale chybí i ty, které by je vyvrátili. Většina historiků zastává názor, že skutečná osoba, kterou Ježíš reprezentoval ve skutečnosti žila, ale byla mystifikována. Ani toto však není možné s určitostí potvrdit.

Zdroj: bigthink.com

Sdílet: