Spojení mezi Marsem a Zemí

Jason Martell: Přemýšlel jsem o Egyptě a jeho slavných stavbách: Sfinga a Velká pyramida. Vápencová Sfinga v Gíze s její masivní lidskou tváří korunovanou komplikovanou pokrývkou hlavy. Napadlo mne, jak neobyčejně podobná je tváři na Marsu. Nejen že se Sfinga na Zemi a Tvář na Marsu nacházejí v těsné blízkosti masivní pyramidy, ale třeba tu jsou i další spojení? Je to pouhá náhoda? Musí existovat spojení Mars-Země!

Čím více jsem přemýšlel nad tím, co by to mohlo znamenat, že tam je Tvář a pyramidy na Marsu, tím více jsem rozmýšlel o všech megalitických stavbách zde na Zemi. Máme velké kamenné monumenty, které jsou umístěné na všech kontinentech. Stále si nejsme jistí tím, kdo je postavil a za jakým účelem. Perfektním příkladem jsou právě pyramidy v Gíze.

Podle vědců hlavního proudu, Egyptské pyramidy byly postaveny během jednoho století někdy na půli cesty mezi mezi 2630 až 2490 př. n. l. Největší z pyramid nacházející se v blízkosti Sfingy na Gízské plošině je obecně datována do doby kolem 2550 př. n. l. Měří 147 metrů na výšku a byla největším monumentem na celém světě do 19. století. Velká pyramida v Gíze obsahuje přibližně 2,5 milionů kamenných bloků, které váží od 2,5 do stovek tun. Vědci odhadují, že každý z těchto bloků by musel být umístěn na své finální místo během 2,5 minuty. Jaká síla by byla schopna něčeho takového v takovém čase?

Když se zeptáte egyptologů: Kdo postavil pyramidy? Odpoví vám, že starověcí Egypťané – dělníci vyčlenění na faraónovu stavbu. Svoji teorii základě reliéfů a nápisů, které zobrazují dělníky přesouvající velké bloky kamenů.

Ale ta skutečná otázka by měla být: Kde jsou nástroje, které používali? Velké doly dnes používají těžké těžební stroje, pro dolování kamene. Kde jsou tedy stroje nebo pokročilé nástroje, které staří Egypťané používali? Velká pyramida v Gíze stojí uprostřed velmi složitého komplexu staveb a to včetně několika malých pyramid, chrámů a několika hrobek.

Nestačí jen říci: 20000 lidí pracovalo 80 let tak, že rovnou mohli postavit tohle všechno bez použití velkých kamenolomů nebo nástrojů, aby vydolovaly (a umístili) velké kamenné bloky.

Na obzoru se objevují nové důkazy, které sebou nesou další otázky o skutečném účelu pyramid, stejně tak jako jejich době vzniku. Za použití počítačového software simulující hvězdou oblohu jsme schopní ukázat, kde se hvězdy budou nacházet v libovolném čase v budoucnu a nebo v minulosti. Je užitečné vědět, že můžete jít v noci ven a najít tak konkrétní souhvězdí.

Pokud použijeme tento software nad Gízkou plošinou, zjistíme několik zajímavých informací o třech hlavních pyramidách a Sfinze, které se tam nacházejí. Zdá se, že tři pyramidy v Gíze jsou pozemskou mapou Souhvězdí Orionu a že Sfinga (kreatura s tváří člověka a tělem lva) hledí směrem na východ přímo na souhvězdí Lva.

Je to jen náhoda? Jak mohli Egypťané z doby kolem 2500 př.n.l. stavět pyramidy v Gíze s přesnou orientací na souhvězdí Orion z období 10500 př.n.l.?

Je jisté, že hlaví památky na plošině v Gíze jsou pozemskou mapou tří hvězd Orionova pásu a to v korelaci v roce 10500 př.n.l. Kdo mohl v té době pozorovat oblohu nad Gízou v roce 10500 př.n.l. a kdo v té době měl technické možnosti realizovat něco tak monumentálního jako je Sfinga a pyramidy? Podle egyptologů v té době zde na Zemi neexistovala žádná civilizace, která by byla schopná plánovat a budovat tak obrovské a inženýrsky perfektně zpracované konstrukce.

Pokud mají pravdu, jak je možné, že je tu tak jasná shoda mezi Gízou a oblohou v 11. tisíciletí před naším letopočtem? Možná tu existuje pozemské spojení mezi Gízou a Cydonií – oblastí na Marsu, kde se nacházejí záhadné struktury – možná zde existuje stejný zdroj, který stál za vědomostmi a symbolismem v obou světech.

Pokud jsou tyto struktury stvořeny inteligencí, pak je otázkou za jakým účelem? Když se podíváte z blízka na následující obrázek, můžete jasně vidět to, co se jeví jako hranice mezi vodní plochou a terénem u nějakého města. Tvář je umístěna tak, že by byla z tohoto města vidět. Jsou tu také další klíčové stavby, jako například D&M pyramida.

Je to jen náhoda? Rozhodně ne. Geologie hovoří sama za sebe. Jestli rozdíl byl způsoben (přímo) vodou, nedokážu posoudit, protože nejsem geolog. Dle mého názoru, pouhým pohledem můžeme vidět anomálie v dané oblasti. Zdá se, že Cydonia byla postavena na pobřeží. Na Zemi bychom to udělali podobně. Stavěli bychom na pobřeží.

Sfinga v Gíze stojí na západním břehu řeky Nil. Všimněte si barevného rozdílu a hrbolatého terénu v blízkosti všech pyramid v oblasti Cydonia. To by mohlo naznačit, že pyramidy byly umístěni na povrchu (nad vodou). Naproti tomu Tvář se zdá být v oblasti, která byla zatopená vodou.

O Sfinze se říká, že byla postavena někdy mezi 2558 a 2532 př.n.l. Je zde silný geologický důkaz, že Sfinga byla v dávné minulosti silně poškozena vodou. Zdá se, že toto poškození mohly způsobit silné přívalové deště, které trvaly po velmi dlouhou dobu. Sfinga byla podle mainstreamových vědců postavena kolem 2500 př.n.l. To je ale hodně dlouho po té, co se místní klima v Egyptě změnilo ve vyprahlou poušť. Kdy tedy posledy intenzivně pršelo v oblasti Gízy? Nebylo to dříve jak před 10000 lety…