„Spektrum tichých zvuků“ kontrola mysli pomocí elektromagnetických vln je realitou?

Lidský nervový systém pracuje v nízkofrekvenčním rozsahu na centimetrových vlnových délkách. S pomocí těchto frekvencí přenášejí nervová vlákna pocit bolesti, hladu, únavy, nevolnosti atd. Pokud jsou tyto vlnové délky navrstveny na přirozené signály generované v těle, mozek může přijímat informace, jako například že se Země třese. Následně vezme naše vědomí iluzi za realitu. Ale co když někdo využije působení takových vln?

V průběhu let se objevily zprávy, že některé vlády se podílejí na výzkumu a vývoji sofistikovaných technologií, které mohou přímo ovlivnit lidskou mysl. Účelem tohoto výzkumu je získat nové „bezpečné“ zbraně a vyvinout inovativní vojenské strategie. Existují však oprávněné obavy, že bude tato technologie zneužita. Zbraně lze použít nejen k vojenským účelům, ale také k zásahu do zón společenského života. Kdokoli ovládá tuto technologii, může přímo ovlivnit mysl všech lidí na světě. Není divu, že je výzkum záhadou.

První byli nacisté

Technologie ovládání mysli má dlouhou historii a stejně jako období jeho popírání. Už němečtí nacisté věnovali čas seriózním vědeckým výzkumům v oblasti ovládání mysli prostřednictvím traumatických zážitků. Josef Mengele, známý jako „Anděl smrti“, prováděl výzkumy na bezmocných obětech koncentračních táborů.

V japonských zajateckých táborech (a nejen tam) byli lidé poblázněni použitím psychologické manipulace. Ale všechny tyto techniky trvaly dlouho, a ne vždy přinesly požadované výsledky. Politici a vojáci snili o zbraních, které by mohly ovlivnit myšlenky lidí pouhým stisknutím tlačítka. A to znamenalo vypořádat se s elektromagnetickými vlnami.

Po druhé světové válce se tato technologie začala rychle rozvíjet. Východ a Západ soutěžily v tajném závodě o vývoj elektromagnetických zbraní. Nicméně až v současné době vycházejí na povrch podrobnosti výzkumu.

Například Denis LeBihan, člen francouzské komise pro atomovou energii, veřejně prohlásil, že techniky modelování mozkových procesů dosáhly bodu, kdy „jsme téměř schopni číst lidské myšlenky“. Další vědec, Jean-Pierre Changeux, neurolog z Pasteurova institutu, uvedl: „I když je zařízení potřebné k tomuto účelu vysoce specializované, brzy bude široce dostupné a může být použito na dálku. To otevírá cestu zneužívání, jako je zasahování do osobního soukromí, kontrola chování a vymývání mozků. “

Technologie „SSSS“

Tuto technologii, zkráceně „SSSS“ (Silent Sound Spread Spectrum), vyvinul Američan Dr. Oliver Lowery a popsal ji v patentu č. 5 159 703. V patentu se tato metoda označuje jako „tichá komunikace“. Stručně řečeno, vědci dokážou pomocí počítačů rozpoznat frekvence lidských mozkových vln spojené s konkrétními emocemi.

Systém SSSS vám umožňuje zaznamenávat tyto velmi nízké nebo vysoké frekvence a také je podle toho měnit – např. pocit nespokojenosti se mění ve spokojenost a naopak. Pomocí zvuků a vibrací jde tedy vyvolat v lidském mozku požadované emoce, a to pomocí sluchátek nebo reproduktorů atd. Takto upravené vlny lze nahrát na disk a opakovaně přehrávat nebo je šikovně skrýt v běžné hudbě, kde si jich nevšimneme.

Už čteme naše myšlenky!

Další technikou je vzdálené neurální monitorování. Umožňuje nejen číst myšlenky, ale také je přenášet. Jak? Cokoliv, co vede elektřinu, vytváří magnetické pole s vlastními vlastnostmi. Každý z nás je obklopen biomagnetickým polem. Produkuje se reakcemi probíhajícími uvnitř našeho těla, např. mozkovými vlnami.

High-tech zařízení jsou schopna takové pole lokalizovat a číst elektrickou aktivitu mozku i na dálku. Takto získaná data jsou zpracovávána počítačem. Informace lze poslat do sluchového centra v mozku, což vyvolává dojem „slyšení hlasů“. Stejným způsobem mohou být obrázky zasílány do mozku spící osoby a spouštět konkrétní sny. Tato metoda může dokonce změnit nálady, vnímání a převzít kontrolu nad fyzickou aktivitou dané osoby.

Zařízení pro čtení biomagnetického pole je v Japonsku již k dispozici. V elektro prodejnách jsou například k dispozici televizory ovládané vůlí. Osoba před obrazovkou položí na hlavu zařízení s elektrodami, které je připevněno k lebce. Tyto elektrody čtou elektrickou aktivitu mozku a umožňují vám ovládat televizi svými myšlenkami.

Schizofrenní civilizace

Jaké jsou limity manipulace mysli? Dalším krokem může být zavedení této technologie do satelitní komunikace. Co se stane, když dvě země bojující proti sobě vysílají protichůdné zprávy na stejném území? Zažijí obyvatelé schizofrenii, nebo možná něco horšího?

Vize anglického spisovatele Georga Orwella, který ve svém románu z roku 1984 popisuje totalitní společnost pod neustálým dohledem, kde před úřady nelze skrýt ani ty nejintimnější myšlenky, není tak vzdálená. Jednotlivci, kteří nedodržují příslušná pravidla, budou nejprve identifikováni pomocí elektronické technologie. Poté budou klasifikováni a podrobeni sofistikovaným počítačovým metodám ke stimulaci osobnosti. Budou do nich implantovány požadované vzorce chování. Pokud je to nutné, zbytečné vzpomínky budou odstraněny a nahradí je novou sadou zážitků. I tak jednou může vypadat náš svět…

Zdroj: l

Sdílet:
Loading...