Sobek: Egyptský bůh Nilu

Egyptský bůh Sobek, někdy také přezdíván jako Pán Nilu, zosobňuje především plodivou sílu řeky Nil, stejně jako její ničivou sílu. Egypťany byl uctíván až do příchodu křesťanství zejména v oáze Fajjúm. V období starověku se během nilských záplav stávala tato oblast bažinatou a v lagunách žilo mnoho krokodýlů. Právě z toho důvodu se hlavním božstvem oázy stal bůh Sobek.

Nejčastěji je Sobek vyobrazen jako muž s krokodýlí hlavou. Kromě přezdívky pán Nilu, se mu také říkalo Krokodýlí bůh či muž. Za králů Střední říše se stal jedním z nejvyšších egyptských bohů. V Horním Egyptě bylo jeho hlavním kultovým střediskem město Kom Ombo. Rozhodně ho však nectili všichni Egypťané.

Velmi rozšířené uctívání Sobeka lze dostatečně vysvětlit strachem a hrůzou z krokodýla. Lidé v něm viděli projev vyšší síly, než byla jejich vlastní, a snažili si naklonit ho ve svůj prospěch a tím ho zneškodnit. Z téhož strachu a z téže hrůzy vplývalo však i odmítání jeho kultu, někdy i jeho nenávistné zavrhování.

Obyvatelé města Dendery například hubili krokodýly bez jakýchkoli okolků a Sobeka nazývali “Útočníkem”. Avšak i ti, kteří nechovali k Sobekovi nenávist, zachovávali vůči němu ostražitost. Při plavbě po Nilu se vyzbrojovali zvláštními amulety v podobě ruky s roztaženými prsty a prozpěvovali zaříkání. Dokonce mrtvým dávali do rakve svitky s magickými zaříkadly k obraně před jeho útoky na onom světě.

Egypťané, kteří Sobeka uctívali, v něm viděli především boha vod, jež zabezpečuje úrodu. Od nejstarších dob byl spojován s jinými bohy, vesměs nejváženějšími (Hor, Re, Usir, Atum, Chnum, Amon). Spojením s těmito bohy vděčil i za svou fantastickou podobu na reliéfech a malbách: z původního krokodýla se změnil v muže s krokodýlí hlavou nebo v krokodýla se sokolí hlavou. Na hlavě nosil beraní rohy boha Chnuma, sluneční kotouč boha Rea, vysoká pštrosí pera boha Amona; korunu mu lemovaly posvátné kobry, symbolizující moc a důstojnost vládce. Jeho vyobrazení se zachovalo velmi mnoho.

Zdroj: HC

Sdílet:
Loading...