Smaragdové desky boha Thovta odhalují cenzurovanou historii

Pochopení chodu vesmíru, života a jeho vzniku, smrti, prazákladu existence úplně všeho a hlavně systému, na kterém všechno kolem nás, i my sami fungujeme – to mají skrývat tajemné smaragdové desky. Jejich stáří je ohromující, někde kolem 36.000 let před Kristem. Autorem je Thovt, atlantský král-kněz, který po potopení své vlasti založil kolonii ve starověkém Egyptě. To on postavil Velkou pyramidu v Gíze, chybně připisovanou Cheopsovi. Do ní včlenil své znalosti starověké moudrosti a také bezpečně uschoval záznamy a nástroje dávných Atlanťanů.

Thovt byl nesmrtelný, tzn. že se podrobil smrti pouze když sám chtěl, a ani potom ne skrze smrt. Jeho obrovská moudrost z něj udělal vládce nad různými atlantskými koloniemi, včetně těch v jižní a střední Americe. Když nadešel čas opustit Egypt, navršil Velkou pyramidu nad vchod do Velkých síní Amenti, do kterých umístil své záznamy, a mezi svými nejbližšími jmenoval stráže těchto tajemství.

Později se potomci těchto stráží stali pyramidovými knězi, kterými byl Thoth zbožňován jako Bůh moudrosti, Zaznamenatel mu říkali ti, kteří ve věku temna následovali jeho určení. Podle legendy se Síň záznamů Amenti stala podsvětím, Síní Bohů, kam přicházela duše po smrti před soud.

Během pozdějších věků přešlo ego Thotha do těl mužů způsobem, uvedeným na deskách. Jako takový se 3x inkarnoval, jako poslední pak v osobě Herma Trismegista, trojrozeného. V této inkarnaci zanechal spisy moderním okultistům známé jako Smaragdové desky, pozdější a stručnější výklad starověkých mystérií.  V této práci najdete 10 přeložených desek, které byly ponechány ve Velké pyramidě v opatrování pyramidových kněží. Desítka je kvůli úpravě rozdělena do 13 částí.

Poslední dvě jsou tak rozsáhlé a dalekosáhlé co do významu, že je v současnosti zakázáno je zveřejnit. Nicméně v těch, které jsou zařazeny dále, se pro poctivé studenty ukrývají tajemství nesmírné hodnoty. Neměly by být čteny jedenkrát, ale stokrát, protože jedině tak lze odhalit jejich skutečný význam. Náhodná četba přinese záblesky krásy, nicméně až intenzivnější studium otevře před hledačem bulváry moudrosti.

Smaragdové desky

Skládají se z dvanácti smaragdově zelených desek, vytvořených ze substance vzniklé alchymistickou transmutací. Jsou nezničitelné, odolné proti všem elementům a prvkům. Jsou do nich vryty znaky dávného jazyka Atlantidy: znaky které odpovídají naladění myšlenkových vln, způsobující odpovídající mentální vibraci v mysli čtenáře. Desky jsou spolu spojeny obručemi zlaté slitiny zavěšených na prutu ze stejného materiálu. Tolik co se týče materiálu. Moudrost tam obsažená je pokladnicí starověkých mysterií. A tomu, kdo bude číst s otevřenou myslí i očima, se zvýší moudrost stokrát.

Je však otázkou, zda dochované překlady obsahují plný smysl a jsou geniálním shrnutím znalostí Atlantidy nebo jde jen o prázdné fráze, které nám bez originálu nedají nějaký hlubší smysl.

Sdílet:
Loading...