Reinkarnace Shanti Devi: Dívky, která identifikovala svou rodinu z předchozího života

Příběh indické ženy Shanti Devi (1926-1987) stále zůstává jednám z nejspolehlivějších a nejvíce studovaných případů reinkarnace. Někdy ve třicátých lete začala tvrdit, že si pamatuje podrobnosti svého minulého života, kdy byla známá jako Lugdi Devi. Toto je její příběh.

Když měla Shanti pouhých 4-5 let, její rodiče si začali všímat, že často hovoří o svém manželovi a dětech. Tvrdila, že její současný domov není tím, ve kterém žila a že její rodiče rovněž nejsou skuteční. Zpočátku to její rodina ignorovala, mysleli si, že jde jen o dětskou hru. Jenže v šesti letech se pokusila utéct do posvátného indického města Mathura, což se ji nakonec nepovedlo.

Rodičům tedy nezbylo nic jiného než si svou dceru vyslechnout. Ta jim pověděla o svém manželovi, který se jmenoval Kedarnath. Údajně spolu žili právě v již zmíněném městě Mathura. Dívka podrobně popsala jejich dům a také řekla, že má syna, který tam stále žije se svým otcem.

Když pro změnu hovořila dívenka se svým učitelem a ředitelem školy, používala Mathurský dialekt, kterým jim vysvětlila, že její muž je obchodník s látkami. Shanti si vzpomněla nejen na to že byla vdaná, ale také na to, že zemřela deset dní poté, co porodila syna.

Rodiče, kteří se báli o duševní stav své holčičky, vyhledali lékařskou pomoc. Doktor předpokládal, že jakmile se s dívenkou setká, začne své příběhy popírat. Nebo je alespoň odmítne zopakovat. K jeho překvapení se malá Shanti posadila na židli v jeho ordinaci, složila si ruce do klína jako dospělá žena a zopakovala vše, co řekla rodičům a ve škole.  Dokonce vyjmenovala tři charakteristické rysy svého manžela.

Řekla, že její manžel nosí brýle na čtení, měl znamínko na levé tváři a byl to muž se světlou pletí. Také znovu zopakovala, že zemřela před devíti lety, deset dní po synově narození. Ohromený lékař se ji začal vyptávat na těhotenství a dítě. Její odpovědi byly skutečně přesvědčivé. Jako by si opravdu tímto stavem prošla. Přeci jen pětileté dítě nemůže až takové ponětí o tomto stavu.

V době, kdy jí bylo sedm let, si její příběh vyslechlo snad půl tuctu lékařů a všichni byli naprosto ohromeni. Když bylo Shanti osm let, její bratranec profesor Kishen Chand, se rozhodl jejího manžela najít.

Skutečně našel obchodníka s tímto jménem v Mathuře, který skutečně přišel o ženu Lugdi Devi, která zemřela deset dní po porodu jejich syna. Napsal Kadernathovi dopis. Ten toto gesto považoval za hloupý vtip a oslovil svého bratra, aby se jel za dívkou podívat, protože jeho ženu znal moc dobře.

Kedarnathův bratr se pod záminkou obchodního rozhovoru vydal za Shantiiným otcem k nim domů. Když mala Shanti uviděla bratra svého muže zavřískala radostí. „To je on matko, to je bratr mého muže! Také žil v Mathuře nedaleko nás!“ Muž skutečně potvrdil svou identitu a rodičům dívenky povyprávěl příběh, který už dávno znali z úst své dcery.

O několik dní později přišel dívenku navštívit i její manžel se synem a novou paní. I jeho okamžitě poznala. Shanti dokonce svou matku upozornila na světlou barvu pleti a znamínko na tváři. Svého syna objala, i když byli téměř stejně velcí a zahrnovala ho láskyplnými slovy. Aby si byl Kedarnath skutečně jist, zeptal se malé Shanti na to jak otěhotněla, protože věděl, že jeho žena trpěla artritidou, kvůli které nemohla vstát.

Dívenka mu vše popsala, protože to přeci prožila, a tak byl Kedarnath přesvědčen. Shanti Devi byla skutečnou reinkarnací jeho ženy.

Vyšetřování případu Shanti Devi

Na případ upozornil Mahatma Gándhí, který zřídl něco jako vyšetřovací komisi, a zpráva o případu Shanti byla zveřejněna v roce 1936. Gándhí zahrnul do vyšetřování 15 prominentních osob včetně poslanců, zastupitelů médii a národních vůdců.

Shanti Devi jim povyprávěla celý svůj příběh, vše, co se stalo až do její smrti včetně komplikovaných chirurgických zákroků, které podstoupila. Vědci zůstali ohromeni podrobným vyprávěním. Nebyli schopni pochopit, jak může tak malá holčička vědět tolik o tak komplikovaných chirurgických zákrocích.

Komise se také vydala spolu se Shanti do Mathury, kde dorazili 15. listopadu 1935. Na místě ji byl představen cizinec, kterého měla identifikovat. Dívenka se okamžitě dotkla jeho nohou a poznala v něm bratrance svého muže, čímž skutečně byl. Navíc s ním začala hovořit v místním dialektu, a ne v hindštině, kterou mluvila v Dillí. Na otázku, za by mohla všem zúčastněným ukázat cestu domů, kde údajně žila, Shanti odpověděla, že to ráda zkusí, i když předtím v Mathuře nebyla.

Pochopitelně jim dívenka cestu ukázala, sice se cestou párkrát zaváhala, do cíle ale všechny dopravila. Když dorazili k domu, Shanti okamžitě poznala v davu lidí svého tchána. Také řekla, že v minulém životě schovala na určitém místě v domě větší obnos peněz. Vydala se druhého patra domu a ukázala na místo, kde byl květináč ale peníze žádné. Shanti však trvala na tom, že tam peníze jsou. Její manžel se později přiznal, že po její smrti peníze vytáhl.

Zpráva komise tak dospěla k závěru, že Shnati Devi je skutečně reinkarnovanou Ludgi Devi. Odborníci také poznamenali, že nenašli žádné důkazy o podvodech nebo o čemkoliv, co by příběh vyvracelo. Bohužel její manžel ani syn ji nikdy nepřijali zpět mezi sebe. Žili si svým životem. Shanti vyrostla v ženu, který se nikdy nevdala a neměla děti. Zemřela 27. prosince 1987.

zdroj: IE

Sdílet: