Puma Punku: nekončící záhada precizní technologie starověkých civilizací

Puma Punku je opravdu nádherné místo, nejenže je to neuvěřitelný chrámový komplex plný tajemství, nad kterým zůstává rozum stát, je to místo, kde ztrácíme pojem prostoru a času. Tento chrámový komplex se nachází v blízkosti města Tiwanaku, v Bolívii a je jedním z nejúžasnějších starobylých ruin, které najdete v Jižní Americe.

V Puma Punku nebo ” Bráné Pumy “, jak to říkají lidé z Aymary, najdeme neuvěřitelné důkazy přesných řezů, přesného strojírenství a důkazů o vysoké úrovni geometrie a matematiky. Je pokladem pro každého, kdo má znalosti z matematiky, geologie, inženýrství a astronomie. Průzkumy provedené radarovým měřením, magnetometrií, indukovanou elektrickou vodivostí a magnetickou citlivostí odhalují přítomnost mnoha umělých konstrukcí, jako jsou základy budov a sloučenin zdí, vodovody, bazénové prvky, obklady, terasy, obytné směsi, a rozsáhlé štěrkové dlažby, které jsou nyní ukryty a skryty pod povrchem země, a to vše mezi Pumapunkou a Kalasasayou – další neuvěřitelnou archeologickou strukturou.

Snad největším tajemstvím Puma Punku je, jak se starověkému lidstvu podařilo dopravit tyto obrovské bloky kamene z lomů vzdálených 10 až 100 km. Jak se jim podařilo dosáhnout takovýchto přesných řezů a jak dokázali tyto bloky umístit tak dokonalým způsobem. Inženýři a konstruktéři na celém světě dodnes nedokáží tento styl kopírovat. Archeologové nemohou dospět k závěru a odpovědět na otázku, jak byly tyto úžasné bloky kamene dopravovány. Někteří z archeologů věří, že výsledku bylo dosaženo velkou pracovní sílou, která sídlila v dávném Tiwanaku. Bylo navrženo několik teorií, jak tato pracovní síla přepravovala kameny z lomů do Puma Punku, ale tyto teorie zůstávají spekulativní. Předpokládá se, že stavitelé Pumapunku používali lamí kůži, lana. rampy a nakloněné roviny k přesunutí těchto neuvěřitelných bloků. Jenže toto vysvětlení je velice široce pojato, přinejmenším podle našeho názoru je zapotřebí víc, než jen lamí kůže, lana a rampy k přesunutí kamenných bloků, které váží přes 100 tun a navíc byly vzdáleny v rozmezí 10-100 km.

Mezi největšími kamennými bloky nalezenými v Puma Punku můžeme najít jednu s následujícími charakteristikami: 7,81 metrů dlouhý, 5,17 metrů široký, průměrná tloušťka 1,07 metrů a odhaduje se, že váží asi 131 metrických tun. Neuvěřitelné? A to bylo provedeno pomocí lan a ramp? Druhý největší kamenný blok nalezený uvnitř Puma Punku je 7,90 m dlouhý, 2,50 metrů široký a průměrná tloušťka je 1,86 m. Jeho váha byla odhadnuta na 85,21 metrických tun.Výzkumy věří, že tyto dva bloky kamene byly těženy u jezera Titicaca cca. 10 km od Puma Punku. Další kamenné bloky nalezené u Puma Punku byly těženy nedaleko poloostrova Copacabana asi 90 km od a přes jezero Titicaca. Už tento fakt je jednou z největších záhad v Puma Punku. Totiž, jak to mohl starověký člověk dokázat?

Dalším záhadným tajemstvím u Puma Punku je montáž stěn. Každý kámen byl jemně řezán, aby zapadl jako puzzle mezi ostatní kameny a tvořili tak bloky, navíc spoje mezi kameny jsou pevné i bez použití malty. Přesnost s jakou do sebe kameny zapadají, jsou výzvou pro nejednoho současného inženýra.

Přesnost, s jakou tyto úhly byly použity k vytvoření spár, svědčí o vysoce sofistikovaném poznání kamenického řemesla a důkladné znalosti popisné geometrie. Některé spoje, které najdeme v Puma Punku, jsou tak precizní a tak přesně zamčené, že mezi ně nebudete schopni dát ani papír. Úroveň zdiva, kterou najdeme u Puma Punku, je úžasná. Tyto kameny vypadají, jako by byly řezány “laserem”. Jsou tak přesné a hladké, že nemůžete logicky přijít na vysvětlení toho, jak by starověký člověk mohl tohoto dosáhnout bez použití moderního vybavení. A nejspíše to i tajemstvím zůstane.

Můžeme ale říct, že starověcí inženýři v Puma Punku a Tiwanaku, by měli být považováni za vůdce. Jejich znalosti z matematiky, geometrie a geologie jsou něco, co většině dnešních inženýrů chybí. Tito starověcí inženýři byli opravdu skvělí, vyvinuli komplexní občanskou infrastrukturu, vynalezli vodovodní potrubí, hydraulické mechanismy a funkční zavlažovací systémy.

Sdílet:
Loading...