Přirozené rytmy Země: jak je narušují moderní technologie?

Náš svět už zdaleka není to, co býval, a to i na úrovni elektromagnetických záření. Kdybychom mohli tento neviditelný svět přímo vnímat, viděli bychom neskutečnou změť umělých polí vzájemně reagujících mezi sebou a blokujících přirozené frekvence, za jejichž působení se vyvinulo všechno živé na této planetě. Vůbec nejhorší je trávit většinu dne v budovách, což většina z nás téměř jistě dělá.

Zdroj: osud.cz