Pražský orloj – perla technických památek

Orloj v pražské radnici je jednou z nejvýznamnějších technických památek v Evropě. Každý rok přitahuje miliony turistů z celého světa. Čím je tak výjimečný?

Jeho nejstarší částí jsou mechanické hodiny a astronomický ciferník, vyrobený v roce 1410 hodinářem Mikulášem z Kadaně, dále se na výrobě podílel Jan Šindl – tehdejší profesor filozofie, matematiky, astronomie a rektor pražské univerzity.

Po dlouhou dobu se mylně věřilo, že orloj vytvořil v roce 1490 hodinář Jan Růže (také známý jako mistr Hanuš) a jeho pomocník Jakub Čech. Podle legendy měl být Hanuš nakonec oslepen, aby už nikdy nic takového nemohl postavit. Tato chyba však byla výsledkem nesprávné interpretace historických záznamů. Kniha s kopií německého zákona z roku 1410, v níž městská rada děkuje Mikulášovi za jeho práci, rozptýlila poslední pochybnosti. Samotný předpoklad, že autorem byl Hanuš, pravděpodobně souvisí s přestavbou radnice v letech 1470–1473 a úpravami, které tehdy mistr provedl v hodinách.

V průběhu staletí se orloj mnohokrát zastavil a opravoval, což znamenalo, že zájem o něj pravidelně klesal, a nakonec přestal být místní atrakcí. V 18. století už byl v tak kritickém stavu, že se vážně uvažovalo o jeho zrušení. Z tohoto osudu ho zachránil český meteorolog, profesor Univerzity Karlovy Antonín Strnad, který pochopil jeho historickou hodnotu. Po dlouhém úsilí se mu podařilo přesvědčit městskou radu, aby vyčlenila finanční prostředky na rekonstrukci orloje. Postupem času byly původní pohony a stroje také nahrazeny mnohem dokonalejšími, díky nimž orloj začal označovat přesný čas. Série oprav byla nakonec dokončena až v roce 1912.

Během druhé světové války byly hodiny vážně poškozeny při požáru radnice způsobeném dělostřeleckým granátem. Je pravda, že cihlová zeď chránila stroj před vážným poškozením, ale dřevěná konstrukce, na které stál mechanismus s apoštoly, shořela. Toto poškození bylo tak velké, že se uvažovalo o výměně hodin za moderní stroj. Po velkém úsilí byl orloj obnoven a uveden do provozu v roce 1948, ale kvůli chybám při rekonstrukci nesprávně indikoval přechod mezi nocí a úsvitem s odchylkou až 6 hodin, opraven byl až o více než 30 let později. Hodiny byly také rekonstruovány v letech 2005, 2007 a 2017 – po nich byly 28. září 2018 restartovány k oslavě 100. výročí založení Československa.

Pražský Orloj je pravděpodobně nejzachovalejším středověkým orlojem na světě. Zároveň je jedním z nejznámějších turistických míst v celé Evropě a je součástí historického centra města, které je zapsáno na seznam kulturních památek UNESCO.

Sdílet:
Loading...