Popisuje Ezechielův příběh v Bibli setkání s mimozemšťany?

5/5 - (2 votes)

Příběh Ezechiela je možná jedním z nejzajímavějších příběhů, který se nachází v Bibli, zejména pokud se podíváte na příběh z moderního, technologického hlediska. Když staré texty, legendy a příběhy jsou viděny a interpretovány prostřednictvím moderních očí, začínáme si uvědomovat, že starověká minulost Země je mnohem vzrušující a tajemnější, než se na první pohled může zdát. Pokud Váš osobní názor není zatemněn jen racionálním uvažováním a přesvědčením moderních vědců zjistíte, že se nám naši předkové pokoušeli něco říct.

Není tajemstvím, že na celém světě žijí miliony lidí, kteří jsou přesvědčeni, že před tisíci lety byly staré civilizace navštěvovány bytostmi, které dozajista nebyli ze Země. Výkladem naší staré historie prostřednictvím moderních očí a bez předispozic se dostáváme k možnosti, že naše starodávné předky mohla navštívit pokročilá rasa cizích bytostí, spíše než bohů. A jedno takové navštívení je v Bibli velmi dobře popsáno: Ezechielův příběh.

Ezechielův pohled na Merkabah, dává prostor pro otázky. Spíše než jakési „božské vozítko“, mnozí starověcí astronauti a teoretici tvrdí, že Merkabah může být kosmická loď nebo nějaký raketoplán, který přistál na Zemi ve vzdálené minulosti. Jedním z nejslavnějších autorů, kteří tuto myšlenku podpořili, je Erich von Daniken, který svým výzkumem poskytl přesvědčivé důkazy, které poukazují na alternativní vysvětlení. Ve skutečnosti byla teorie Von Danikena tak ohromující, že vzbudila zájem vědce NASA, který se rozhodl tuto teorii vyvrátit.

V knize švýcarského autora Von Danikena – Chariot of the Gods, se uvádí, že Ezekielova vize zachycuje vesmírnou loď, nikoliv božské vozidlo. Tato domněnka vedla Josefa F. Blumricha k pokusu o vyvrácení teorie pana Danikena. Nicméně čím více Blumrich zkoumal tuto myšlenku, tím méně byl přesvědčen, že by mohl Danikenovu teorii vyvrátit. Nakonec tedy začal psát knihu. Blumrich brzy zjistil prostřednictvím svého výzkumu, že Ezechiel možná popisoval kosmickou loď přistávající na Zemi, a ne nebeský vůz. Ve skutečnosti byl Blumrich tak přesvědčen, že patentoval svou vlastní verzi Ezechielova kola.

Nejdůležitějším faktorem, který stojí za zmínku, je skutečnost, že Blumrich sám, prostřednictvím svého vlastního výzkumu, zjistil, že popis přítomný v bibli je možná popis kosmické lodi. Ezechielova kniha je starobylým literárním dílem, které je navíc jednou z prvních prací psaných v první osobě, tedy v ich formě. Na rozdíl od jiných knih té doby. Ezekiel v knize popisuje, jak se k němu přijíždí božský vůz sestupující z oblohy. Tento údajný vůz byl pilotován bytostmi „s podobností člověka“. Co to znamená? To znamená, že nešlo o lidi ale možná o humanoidy, vysvětlovali starověcí astronauti.

Ezechiel dále popisuje přistání „vozů“ a zní to docela podobně jako popis přistání kosmické lodi. Vichřice, záblesk a brilantní světla, které popsal Ezechiel, se jeví jako moderní kosmická loď, která se blížila k přistání. Je zřejmé, že to bylo špatně interpretováno jako mnoho jiných technologií v minulosti, protože lidé žijící na Zemi před tisíci lety v nepřítomnosti podobné technologie, nemohli rozlišovat mezi pokročilou technologií a „božskými zjevy“.

 A začal jsem vidět, a pohleďme, bouřlivý vítr přicházel od severu, velké množství oblaků a třesoucí se oheň, a všude kolem toho byl jas, a zprostřed toho* bylo něco, co se na pohled podobalo élektru, zprostřed ohně.  A zprostřed toho byla podoba čtyř živých tvorů,*+ a vypadali takto: měli podobu pozemského člověka.  A [každý] měl čtyři obličeje+ a [každý] z nich čtyři křídla.  A jejich nohy byly rovné nohy a chodidlo jejich nohou bylo jako chodidlo nohy telete;+ a blyštěly se žhnutím*nablýskané mědi.  A pod jejich křídly na jejich čtyřech stranách byly ruce člověka, a všichni čtyři měli obličeje a křídla. Jejich křídla se spolu spojovala. Neotáčeli se, když šli; každý z nich chodil přímo kupředu.+Ezekiel 1

Tento Ezechielův popis je dosti podobný tomu, jak by většina lidí popsala moderní kosmickou loď. Můžeme to tedy považovat za důkaz starodávných kontaktů s mimozemšťany, nebo jde i idealizovaný příběh?

Sdílet: