Podzemní svět pod pyramidami v Gíze, proč ho lidé neznají?

Pod pyramidami v Gíze se nachází neuvěřitelné „ztracené“ podsvětí. Přestože dnes o něm ví jen málokdo, v minulosti bylo velmi dobře zdokumentováno. V podstatě celá Gíza je plná podzemních chodeb, studní, jeskynních systémů a bezpočtů artefaktů. Egyptské úřady však nejsou ochotní odhalit, co se v podzemní skrývá, stejně jako jiné objevy učiněné v Egyptě.

Jsou určité části historie, které se odborníci hlavního proudu jednoduše rozhodli ignorovat. Příkladem je samotná civilizace starověkého Egypta a pyramidy. Právě ony jsou mnohdy označovány jako stavba, který předchází egyptskou civilizaci. Abychom tedy plně porozuměli dílčím částem historie, které jsem se učili ve školách, musíme také pochopit, že existuje nespočet objevů, o kterých se prostě nemluví.

Jedním z nich je i podzemní svět pod Velkými pyramidami v Gíze. Jeho příběh začíná na místech, kde se dnes rozkládá oáza Fajjúm. Kdysi dávno ohraničovalo oázu jezero Moeris a na jeho březích byl záhadný labyrint, který Hérodotos označil jako „nekonečný zázrak“. Labyrint měl ohromnou velikost a obsahoval 1500 místností a stejný počet podzemních komor.

V labyrintu byly uloženy starověké texty a svitky, proto byl chráněn strážci. Bludiště plné komor a vchodů do podzemí bylo náramně složité, aby se ke kusům významné historie nedostal jen tak někdo. Vchod do podzemního světa je vyhledatelný údajně i dnes. Měl by být uschován mezi předníma nohama Sfingy. Dříve šlo o těžké bronzové dveře, které dokázal otevřít jen člověk na nejvyšší duchovní úrovni.

Vchod byl ale vždy chráněn před veřejností a jeho nedotknutelnost si udržela jakýsi náboženský respekt. Nikdo se tedy ze strachu nepokouší dveře hledat. Mají totiž strach, že jejich otevření by se rovnalo otevření Pandořiny skříňky.  

Zdroj: US

Sdílet: