Platón a Aristoteles mluvili o základech kvantové fyziky už před více než 2000 lety

Kvantová fyzika není vědní disciplínou jen této doby. Když se začneme pídit po jejím počátku, dostaneme se někde k přelomu 19. a 20. století, k muži jménem Max Planck. Pravda je ale taková, že o kvantové fyzice hovořil už Platón a Aristoteles.

Kvantová mechanika spolu s teorií relativity patří k pilířům současné teoretické fyziky. Ačkoliv to učebnice běžně neuvádí, obě mají své kořeny v éterové teorii. Jak víme, éter je hypotetickou substancí, který byla popsána už v dobách antického Řecka.

Pro Aristotela byl éter materiálem, ze kterého se skládal takzvaný supralunární svět, zatímco sublunární svět byl stvořen ze čtyř známých prvků: země, vody, vzduchu a ohně. Oproti těmto prvkům byl éter, alespoň pro Aristotela, mnohem jemnějším v lehčím prvkem, dokonalejším než čtyři základní prvky, ze kterých se skládal náš svět. Jeho přirozený pohyb byl navíc kruhový, na rozdíl od přirozeného pohybu ostatních základních prvků, který byl přímý.

V řecké mytologii byl éter označován jako čistá esence, kterou dýchali bohové a která vyplňovala místo, kde bohové žijí, byl tedy jakousi analogií vzduchu, který dýchali smrtelníci. Ve svých pracích se o něm zmiňoval dokonce i Platón. Pokud se podíváme na Timaeus, kde se Platón zmiňuje například i o existenci Atlantidy, mluví zde tento řecký filozof o vzduchu a vysvětluje, že “existuje zcela průhledný druh vzduchu, který je označován jako éter.

Aristoteles nebyl jediný

Ve čtvrtém století před našim letopočtem, začal Aristoteles uvažovat o éteru jako o pátém prvku, který byl dokonalejší než všechny ostatní. Vesmír tak podle Aristotela nebyl prázdný ale plný éteru, který vyplnil prostor mezi nebeskými tělesy. Přirozený pohyb éteru navíc popisoval jako kruhový, na rozdíl od přirozeného pohybu ostatních základních prvků, který byl přímý.

Platón i Aristoteles také brali v úvahu fakt, že tato hypotetická substance je prakticky nepozorovatelná a lidské smysly ji nemohou vnímat. Dokonce i Nikola Tesla, jeden z největších vynálezců všech dob, se o éteru zmiňoval a byl přesvědčen o jeho existenci: “Všechna hmota pochází z prvotní substance, světélkujícího éteru.”

Jak můžeme vidět, Nikola Tesla následoval v pojetí éteru Platona i Aristotela. Můžeme tedy říci, že řečtí filozofové měli obdivuhodné znalosti o vesmíru. Jejich popis éteru by se dal přirovnat k popisu kvantového vakua i temné hmotě. Tedy k pojmům, které oficiálně známe jen díky moderní vědě.

Sdílet:
Loading...