Pancha Kosha: odloupněte 5 duchovních vrstev, abyste objevili své vnitřní já

Rate this post

Ptali jste se někdy sami sebe: „Kdo jsem?“ Jsem svými myšlenkami a emocemi nebo jsem tím, co si o mně myslí ostatní? Nebo jsem definován svými fyzickými vlastnostmi? Filozofie jógy vám může pomoci prozkoumat vaše nejniternější úrovně bytí a zjistit, kdo skutečně jste, prostřednictvím energetických vrstev nazývaných kóša.

Podle filozofie jógy nám porozumění kosha může pomoci objevit naše pravé já a rozvinout pocit spojení se vším kolem nás. Těchto 5 košů, považovaných za pouzdra, je uzavřeno jedna v druhé, od okraje vašeho těla až po vaše nitro nebo duši.

Cvičitelé jógy věří, že pět košů vám může pomoci vybudovat silnější spojení mezi vaší myslí, tělem a duchem a hluboce si uvědomit své vnitřní já. Porozumějte tomu, „co je smyslem života? “ a najděte cestu k seberealizaci, věnujte více pozornosti 5 košům jógy.

Co je to Kosha?

Kosha je sanskrtský termín, který označuje pouzdro nebo vrstvu naší duševní a fyzické bytosti pokrývající individuální já nebo átman.

Zde je átman neboli duše považována za nejhlubší vrstvu. Každý z nás má v těle pět košů, známých jako Pancha Kosha, ​​které nás obklopují jako vrstvy cibule nebo Matrjošky (ruské skládací panenky). Nejsou to však soustředné nebo paralelní vrstvy a mají tendenci mít různé úrovně jemnosti.

Naše fyzické tělo je vnímáno jako nejzevnější vrstva, zatímco naše duchovní já je považováno za nejvnitřnější obal. Od našeho fyzického těla po naši energii, mysl, moudrost a vnitřní mír, každá kóša se skládá z jemnějších úrovní energie.

Tyto kóše nebo vrstvy jsou vzájemně propojené a propletené, nelze je považovat za samostatné nebo odlišné. Ve skutečnosti jsou Pancha Kosha interaktivní, což znamená, že účinky na konkrétní pouzdro nebo vrstvu může ovlivnit všech 5 kóšů v těle.

Když je naše fyzické tělo propojeno s naším energetickým tělem, mentálním tělem, tělem moudrosti a tělem blaženosti, můžeme zažít vnitřní mír a pozitivní duševní stav. Když však naše blažené tělo zeslábne v důsledku odpojení, můžeme zažít nerovnováhu ve všech 5 koších.

Co je 5 vrstev Kosha?

Systém Kosha byl původně zmíněn v Taittiriya Upanishad, sanskrtském védském textu Ajurveda složeného během 6. století před naším letopočtem. Podle systému kóša mají všechny lidské bytosti pět obalů vědomí, které se liší od hustého po jemné. Těchto 5 košů neboli Pancha Kosha zahrnuje:

 • Annamaya kosha – Anna neboli potravní vrstva
 • Pranamaya kosha – Prána neboli energetická vrstva
 • Manomaya kosha – Manas neboli vrstva mysli
 • Vijñānamaya kosha – Vrstva Vigynana neboli moudrost/znalost
 • Anandamaya kosha – Ananda neboli vrstva blaženosti

Co je teorie Pancha Kosha?

Podle filozofie jógy a modelu Kosha jsou Pancha Kosha rozděleny do tří těl:

 • Sthula sarira neboli hrubé tělo : Skládá se z Annamaya kosha a Pranamaya Kosha.
 • Suksma sarira neboli subtilní tělo : Skládá se z Manomaya Kosha a Vijanamaya Kosha.
 • Karana sarira neboli kauzální tělo : Toto se skládá z Ananadamaya Kosha.

Pět košů nabízí vodítko, které nám umožňuje oloupat vnější vrstvy našeho vědomí a existence a zaměřit naše vědomí na naše hlubší duchovní já. Stejně jako loupeme vrstvy cibule, abychom se dostali k jádru, práce na 5 koších nám pomáhá dosáhnout našeho pravého já – naší duše.

Tyto vrstvy nebo pouzdra se liší od nejhrubších (fyzických) po nejjemnější (duchovní). Kosha nefungují nezávisle a jsou vzájemně závislé a propojené. Skutečné štěstí a holistické zdraví lze zažít pouze tehdy, když pochopíme všechny vrstvy.

Vrstvy jsou formou energie, kterou si můžeme uvědomovat a rozvíjet prostřednictvím duchovních praktik, ale nevidíme ji. Každá vrstva je vyvinuta prostřednictvím energie, ze které čerpá, jako např:

 • Annamaya kosha se skládá z jídla, které konzumujeme
 • Pranamaya Kosha se skládá z naší prány neboli životní síly
 • Manomaya Kosha se vyvíjí prostřednictvím našich myšlenek
 • Vijanamaya Kosha spoléhá na naše znalosti a moudrost
 • Anandamaya Kosha je věčná blaženost, kterou můžeme zažít

Uvědomění si fyzických, mentálních a duchovních košů nám může umožnit prozkoumat hlubší vrstvy naší existence. Když s nimi pracujeme můžeme dosáhnout jádra našeho já – naší duše. Prostřednictvím duchovních praktik to může přinést pozitivní změny v našem individuálním já, v našem životě a v tom, jak interagujeme se světem.

Sdílet: