Naše mozky jsou plné jedovatých plynů, co to způsobuje?

Kde se v našich mozcích berou hromady nanočástic nebezpečného magnetického oxidu železa, který přispívá ke vzniku neurodegenerativních onemocnění (a bůhví k čemu dalšímu, vezmeme-li v úvahu, že naše těla generují své vlastní magnetické pole a interagují s magnetickým polem naší planety)? Vědci se domnívají, že za to mohou výfukové plyny, obrátit oči vzhůru k nebi je ještě nenapadlo.

Více na: osud.cz