Nadčasový chrám vytesaný z jediné skály je největší monolitickou stavbou na světě

5/5 - (4 votes)

Chrám byl vytesán z hory, vertikálními výkopy, což znamená, že stavitelé začínali od vrcholu směrem dolů. Přibližně 400 000 tun skály bylo z hory odstraněno. Chrám je považován za jeden z největších monolitických chrámů, které kdy byly vytesány z jediné skály.

Nádherný chrám Kailasa je součástí archeologického naleziště Ellora v indickém státě Maháráštra. Už při prvním pohledu na chrám, vám přeběhne mráz po zádech. Budete přemýšlet nad tím, jak mohli starověcí Indové vytvořit takovou nádheru bez využití moderních technologií. Chrám Kailasa vytesaný do jediné skály má na výšku téměř 100 metrů, jeho délka je 140 metrů a šířka 130 metrů.

Chrám je oprávněně považován za jeden z nejpozoruhodnějších jeskynních chrámů, který kdy byly na území Indie postaveny. A díky své velikosti, architektuře a sochařských úprav je opravdovým unikátem. Součástí archeologického naleziště je ještě dalších 32 jeskynních chrámů a klášterů, které jsou kolektivně označovány jako jeskyně Ellora. Chrám Kailasa je vytesán z jeskyně číslo 16 a byl věnován hinduistickým bohoslužbám.

Mnoho odborníků je přesvědčeno o tom, že stavba zahrnující několik odlišných architektonických a sochařských prvků, v kombinaci s jeho velikostí a neuvěřitelným designem, je výsledkem zbožného přání krále Kršny I. Nicméně najdou se jedinci, kteří nevěří myšlence, že by Kršna I. a jeho poddaní byli schopni vymyslet stavbu, která svou krásou a detaily předčí design a architekturu, ještě dalších několik období a panovníků.

O výstavbě chrámu hovoří také starověká legenda. Podle ní, místní král onemocněl zákeřnou chorobou. Jeho manželka se úpěnlivě modlila za jeho zdraví k Bohu Šivovi. Za vyslyšené modlitby slíbila výstavbu chrámu. Zavázala se k práci bez ustání, do doby, než jasně uvidí Shikaru, což v sanskrtu znamená vrchol. Konkrétně měla královna namysli vrchol chrámu. Král byl vyléčen a královna okamžitě požádala nejlepší architekty o výstavbu chrámů.

Bohužel každý, kdo slyšel o úmyslech královny, okamžitě namítal, že bude trvat měsíce, než postaví chrám, jehož součástí bude Shikara. Jednoho dne architekt jménem Kokasa prohlásil, že královna i král mohou být v klidu a svou vysněnou Shikaru uvidí do týdne. Kokasa totiž začal používat jinou techniku. Namísto vyřezávání ze strany, začal vertikálním vyhloubáním vrcholu. Jak slíbil, do jednoho týdne byla Shikara hotová a královna ji mohla uzavřít.

Někteří autoři legend a historických děl tvrdí, že byl chrám dokončen za osmnáct let. Z hory bylo odstraněno více než 400 000 tun skály. Dále se odhaduje, že během počátečních fází výstavby bylo odstraněno zhruba 60 tun skály denně. Věří se, že stavitelé pracovali déle než dvanáct hodin denně a odstraňovali kolem 5 tun skály (průměrně) každou hodinu. Ovšem ve skutečnosti je chrám podle archeologů stejnou záhadou jako budování pyramid.

Sdílet: