Matka, která se setkala s dětmi ze svého minulého života

Asi nikdo by si neuměl představit situaci, kdy se vám ozve vaše matka, která zemřela před desítkami let, když jste vy samotní byli ještě dětmi. Právě toto zažilo osm sourozenců, kteří byli po smrti jejich matky v roce 1932 oddělení a dále spolu už nevyrůstali.

V roce 1990 se jim znenadání ozvala žena, která byla mladší než oni a tvrdila, že je jejich matka. Bizarní? Možná. Tento příběh však vyšel nejen knižně, ale byl i zfilmován. Jaký je tedy neuvěřitelný příběh reinkarnované matky? A byla to vůbec jejich matka?

Návrat do minulosti

V roce 1953 se v dnes už neexistujícím městě Barnet v hrabství Hertfordshire narodila Jenny Cockell, která od útlého dětství hovořila o Irsku přesto, že tam nikdy nebyla. Dokonce jako dítě nakreslila mapu nějaké irské vesničky. Nikdo tehdy nerozuměl tomu, odkud se v dívce bere tak silný vztah k této zemi. Sama se to dozvěděla až v 90. letech minulého století, kdy absolvovala u psychoterapeuta regresní terapii, tedy návrat do minulosti ve stavu hypnózy.

Jenny Cockell se hypnózu rozhodla podstoupit z důvodu, že se ve snech a ve vzpomínkách neustále vracela k ženě jménem Mary, se kterou neustále prožívala její smrt, když porodila své osmé dítě. V hypnóze se o této ženě dozvěděla další podrobnosti z jejího života. Zjistila, že žila v Irsku v osadě Swords Road, což bylo asi kilometr od vesničky Malahide severně od Dublinu. Právě tuto vesničku Jenny jako malé dítě stále kreslila, a proto se ji už jako dospělá, 37 letá žena rozhodla navštívit.

Reinkarnovaná matka?

Když se Jenny Cockell dostala do vesničky Malahide, byla přesvědčena, že to je místo z jejích snů, i když se mnohé zákoutí změnily, díky novým výstavbám. Toužila najít i dům, kde žena ze snů žila se svým manželem a dětmi. Věděla, kde se dům nacházel, přesto, že ve vesnici nikdy nebyla. Když však přišla na místo, kde měl dům stát, už tam našla jen ruiny, protože se zde plánovala výstavba nových domů. Navzdory tomu všemu byla přesvědčena, že ženou z jejích snů, která se jmenovala Mary je vlastně ona sama.

Jenny Cockell se svými “dětmi”

Neznala však její příjmení, ale ve vesnici se setkala s člověkem, který jí řekl, jak přesně se ta žena s osmi dětmi jmenovala. Byla to Mary Sutton, o níž našla další podrobnosti v církevních záznamech. Tam se dozvěděla i to, co se stalo s jejími dětmi po její smrti. Zjistila, že některé její děti po její smrti vyrůstaly u příbuzných, jiné se dostaly do sirotčinců. Nakonec své děti i našla, nebyly to však už děti, ale staří lidé, kteří měli od 66 po 72 let.

Než se však se svými dětmi setkala, oslovila anglického filmového producenta, který měl zájem natočit tento nevšední příběh. Jenny Cockell chtěla totiž dokázat, že si pamatuje na některé momenty ze svého života, což měly nezávisle potvrdit při rozhovoru s producentem i její děti. Jenny tak odděleně od svých dětí hovoří o svém minulém životě a uvádí podrobnosti, které si pamatovala. Filmaři potom udělali rozhovor i s jejími dětmi, kde s překvapením zjistili, že množství detailů z jejich života se absolutně shoduje. A objevovaly se tam i takové informace, o kterých mohli vědět jen oni a nikdo jiný.

Rodinné setkání po letech

Díky Jenny Cockell se tak po letech setkali sourozenci, kteří se dlouhá léta neviděli. Všichni byli se setkáním se svou “matkou” velmi zmatení a spíše nevěřili, že to může být jejich reinkarnovaná matka, byli totiž katolíci. Nevěděli, co si o tomto setkání mají myslet, a tak se obrátili na kněze, který jim řekl, že pravděpodobně jejich skutečná matka promlouvá skrz Jenny Cockell, a je to prý způsob, jakým je chce dát jejich matka opět dohromady.

Jediný, kdo věřil, že Jenny Cockell je jejich matka, byl syn Sonny, který měl v roce 1990 již 72 let. Potvrdila to ostatně i Jenny, když řekla: “Nedokázali mě vidět jako vtělení své matky. Myslím, že místo toho mě vnímali jako někoho, skrze koho tato žena promlouvá. “Všichni však spolu zůstali v kontaktu a Jenny Cockell se setkávala zejména se Sonnym až do jeho smrti v roce 2002.

Šlo o skutečnou reinkarnaci?

Mnozí skeptici nevěří, že šlo o potvrzení reinkarnace, protože podle nich si Jenny nedokázala vzpomenout ani na své dívčí příjmení, datum narození ani na své příjmení, když se vdala. Mnohé informace Jenny Cockell zjistila pouze ve stavu hypnózy a ty se podle odborníků nemuseli zakládat na skutečném životě. Mnohé informace mohla totiž získat prostřednictvím knih, zpráv, nebo televize a při hypnóze pak vystoupily na povrch, díky čemuž vznikl příběh o Mary. Podle odborníků si totiž lidský mozek dokáže vsugerovat vzpomínky na zážitky a události, které se nikdy nemuseli odehrát v reálném životě.

Jak se však dají vysvětlit podrobnosti ze života Mary a jejich dětí, o kterých se nemohla Jenny Cockell nikdy dozvědět, pokud je skutečně nezažila?

Zdroj: exemplore.com