Masuda: záhadný megalit nebo trosky kosmické lodi?

3.3/5 - (3 votes)

Kamenná “loď“ Masuda (Masuda no Iwafune) se nachází v japonském Asuka. Právě zde spočívají obrovské megality několik století a jejich přesný účel zůstává dodnes nejasný a je záhadný. Masuda no Iwafune poblíž vrcholu kopce Iwafune je největší vyřezávanou kamennou strukturou v regionu. Je však otázka, kdo, kdy a proč ji vytvořil?

Asuka je starověká země historického významu, ale jedním z jejích nejunikátnějších rysů je mnoho vyřezávaných žulových kamenů zvláštních tvarů, které se nacházejí v různých částech regionu. Největší a nejpřekvapivější je kamenná loď Masuda (Masuda no Iwafune), obrovský balvan vážící 800 tun, se dvěma čtvercovými otvory nahoře.

Kamenná socha, jejíž stáří je odhadováno na 2500 let, stojí na vrcholu kopce Iwafune, je 11 metrů dlouhá, 8 metrů široká a 4,7 metrů vysoká. Její vrchol je úplně zploštělý a jsou zde vytesány dva otvory.

Další neobvyklým faktem je, že žulová skála, ze které byl megalit vytvořen, je extrémně pevná. I s moderním vybavením je zde velmi obtížné třeba jen poškrábat její povrch. Na druhou stranu je zde zřetelně vidět, že ošetření tohoto kamene bylo prováděno lidskýma rukama.

Kdo to udělal, kdy a proč? Jaká je povaha této skály a jaký je její účel? Na tyto otázky bohužel neexistují jasné odpovědi, ale archeologové předložili mnoho návrhů, které by vysvětlily jedinečnou a neobvyklou povahu této struktury.

Podle hlavní verze vědců sloužily jako starověké obětní oltáře obří megality, se vzory vytesanými na povrchu. V oblasti Asuka je mnoho buddhistických chrámů a památek, které mohou naznačovat, že sochy byly vyrobeny buddhisty, snad pro náboženské nebo slavnostní účely. Masuda no Iwafune se však nepodobá stylu ani konstrukci žádné jiné buddhistické památky.

Další návrh se týká samotného vzhledu megalitu a jeho názvu „kamenná loď Masuda“. Vysvětluje, že kámen byl vytesán na památku nějaké vesmírné lodi. Populární teorie je také ta, že budova byla použita jako astronomická observatoř, protože hřebenová linie na vrcholu skály vede rovnoběžně s horským hřebenem v Asuka a shoduje se se západem slunce v den, který pro japonské zemědělství znamenal začátek zemědělské sezóny.

Toto vysvětlení však bylo do značné míry odmítnuto učenci, kteří megalit nepovažují za starobylé astronomické pozorovací stanoviště. Někteří historici se domnívají, že skála je jen zbytkem hrobky, která byla navržena pro členy královské rodiny.

To však nevysvětluje neobvyklé rysy, jako jsou čtvercové otvory nahoře, ani zde nebyly nalezeny žádné kosterní pozůstalosti. Dále se uvádí i to, že to měl být vstup do hrobky, který bohužel nebyl dokončen. Skutečný účel vytvoření a určení původu tajemného megalitu v Asuce tak nejspíše zůstane i nadále neznámý.

Sdílet: